Erken Emeklilik Geliyor

Erken Emeklilik Geliyor Milyonların yüzünü güldürecek erken emeklilik kararı geldi. Milyonların yüzünü güldürecek erken emeklilik kararı geldi.Doğum yapana, bağ-kurluya, işçi, memur ve esnafa müjde üstüne müjde. Herhangi bir işte çalışmaması sebebiyle sigortası olmayan vatandaşlar, emekli aylığı bağlatabilmek için isteğe bağlı sigorta uygulamasından yararlanıyor.

Fakat isteğe bağlı sigorta sistemi beraberinde birtakım zorlayıcı koşulları da getirmektedir. Açıklık getirilecek olursa, 2008 tarihi öncesinde tercihte bulunan kişiler hem Bağ-Kur ve SSK’dan hem de Emekli sandığı statüsünde ”isteğe bağlı” şekilde sigortalı olma imkanı elde edebiliyordu.

Fakat 2008 tarihi itibariyle uygulamada meydana gelen değişiklik dolayısıyla SSK kapsamındaki isteğe bağlı sigorta sistemi kaldırılarak yerine bütün sigortalı vatandaşlar Bağ-Kur (4B) statüsünde değerlendirilmeye başladı. Hal böyle olunca Bağ-Kur’lu çalışan vatandaşlar SSK’ya oranla emeklilik olanağını sağlayabilmek açısından prim ödeme süresi daha da uzamaktadır. Ancak Bağ-Kur’lu kişiler son 3,5 yıl SSK’lı çalışırsa erken emekli olabilecek.

İsteğe bağlı sigortalıların SSK statüsünde daha az primle daha erken emekli olmaları mümkün! İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, SSK statüsünde emekli olabilmek için hesap kitap yaptırmalı. SSK’ya tabi olarak hangi yaşta emekli olabiliyorlarsa o tarihten geriye doğru 3.5 yıl (bin 261 gün) önce isteğe bağlı sigorta primi ödemeyi kesip 4/a (SSK) statüsünde bir işte çalışmaya başlamaları gerekir. Ayrıca, SSK statüsünde emekli aylığı Bağ-Kur’a göre yüzde 30’a varan oranda artar. Sosyal güvenlik sisteminde birden fazla statüde çalışması bulunanların son 7 yıldaki statüsüne bakılıyor. Son 7 yıl içinde en çok hangi statüde geçirilmişse o statüden emeklilik işlemleri yapılıyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA YAPTIRMANIN KOŞULLARI NELER? ARANAN ŞARTLAR.

İsteğe bağlı sigorta yaptırabilmek için aranan şartlar şöyle:

1-) Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,

2-) Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak,

3-) 18 yaşını doldurmuş bulunmak,

4-) Türkiye’de ikamet etmek,

5-) Sosyal Güvenlik Kurumu’na isteğe bağlı sigorta talebinde bulunmak,

6-) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak.

Staj sigortası öğrencilere, herhangi bir iş kazası ya da meslek hastalığı durumunda sağlık güvencesi sağlıyor. Staj sırasında uzun vadeli sigorta primi ödenmiyor. Bu nedenle, o dönemde yapılan sigorta emeklilik, yaşlılık, maluliyet ve ölüm aylıkları bağlanırken dikkate alınmıyor. Buna karşılık, staj sigortasının kadınlara sağladığı önemli bir avantaj bulunuyor. Kadınlar, doğum yaptıktan sonra işsiz kalan sürelerini borçlanabiliyorlar. Her bir çocukta iki yıla kadar borçlanma hakkı var. Üç çocuğa kadar borçlanmaya izin veriliyor.

Prim borçlanması, erken emeklilik hakkı vermiyor ama prim günü eksik olduğu için emekli olamayan kadınların eksik günlerini tamamlamalarını sağlıyor. Kadınların doğum borçlanması yapmasında, sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra doğan çocuklar dikkate alınıyor.

Staj sigortası tam bu noktada işe yarıyor. Kadın, sigortalı olarak çalışmaya çocuk doğduktan sonra başlamış olmakla birlikte, doğum yapmadan önce öğrenciliğinde onun adına staj sigortası yaptırılmışsa borçlanma yapabiliyor. Örneğin, 1995’te doğum yapan bir kadın ilk defa sigortalı çalışmaya 1998’de başlamış olsa da 1991 yılındaki öğrenciliği sırasında staj sigortası yapılmışsa, doğum borçlanması yapabiliyor. Staj sigortası olmayan benzer durumdaki kadın ise borçlanma yapamıyor. Kadınlar, 3 çocuğa kadar, her bir çocuk için iki yıl süreyle borçlanabiliyor.

Böylece, toplam 6 yıla kadar borçlanma yapılabiliyor. Borçlanma yapabilmek için, çocuk doğduktan sonraki borçlanılacak sürelerde sigortalı olarak çalışmamak gerekiyor. Örneğin üç çocuğu bulunan bir kadın birinci çocuk doğduktan sonra 6 ay, ikinci ve üçüncü çocuklarda ise 2’şer yıl işsiz kalmış ise toplam 4.5 yıla kadar borçlanma yapabilir. Çocuk doğduktan sonra analık izninin bitiminden itibaren çalışmaya devam eden kadınlar borçlanamaz. İşçi, memur veya BAĞ-KUR’a tabi kadınlar doğum borçlanması yapabilir.

4/b (BAĞ-KUR) veya 4/c (memur) statüsündeki kadınların borçlanma yapabilmesi için, doğumdan önce haklarında uzun vadeli sigorta primi yatırılması gerekirken, 4/a (işçi) statüsündeki kadınlar hakkında kısa vadeli sigorta primi yatırılması borçlanma için yeterli bulunuyor.

BAĞ-KUR veya memur statüsündeki kadının da geçmişte staj sigortası varsa, onlar da borçlanma hakkından yararlanabiliyor. Sağlık çalışanları, yıpranma hakkı kapsamında en fazla 5 yıl için fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecek. Beş yıllık yıpranma elde edebilmek için 30 yıl çalışmaları gerekecek. Fiili hizmet süresi zammı, toplam prim gün sayısına ilave edilecek.

Bir cevap yazın