Regaip kandilinde kesinlikle okunması gereken dua

Regaip kandilinde okunacak duaları ve yapılacak imanları sizler için hazırladık. Yazımızın sonunda hoşlandıklarınızla paylaşabileceğiniz şahane bir kandil görseli yaptık telefonunuza kaydolarak WhatsApp aracılığıyla sevdiklerinizi yollayabilirsiniz.

7 Mart gecesi kutlu kandil gecelerinden biri olan Regaip kandili. Müslümanlar ise bu özel günleri daha bereketli geçirmek istiyorlar.

Bu geceyi imanla geçirmek isteyen yurttaşlar için yapılması gereken bazı imanlar ve okunması gereken dualar bulunuyor.

İşte Regaip kandilinde okunacak dualar ve yapılacak imanlar…

Regaip kandilinde okunacak duaları ve yapılacak imanları sizler için hazırladık. Özel kandil gecelerinde yurttaşların yapması gereken bazı imanlar bulunmaktadır. Hangi namazların kılınacağı, hangi duaların okunacağı veya değişik imanlar hakkındaki bilgileri haberimizi bilebilirsiniz. Peki Regaip kandilinde okunacak dualar ve yapılacak imanlar neler?

“Bu geceye mahuss bir ibâdet biçimi olmamakla birlikte, geceyi tevbe, dua ve ibâdetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur”

Dualar

Regaib, “pek çok ihsan” mantığına gelen “Ragibe” sözcüğünün çoğuludur. Bu gecede Cenab-ı Hakk engin rahmetiyle tecelli edip ebedi mağfiretiyle muamelede bulunduğu için geceye bu ad verilmiştir. Regaip kandili ihsan gecesi olduğu için bol bol dua edilmelidir. Peki kandil duası nasıl yapılır? İşte Regaib gecesi okuyabileceğiniz dualar;

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed Allahım peygamberimiz Hz.Muhammed’e ve aline evladu iyaline salatu selam ve esenlikler eyle

Ya Rabbi! Acizlikten, yeisten, dertten, efkârdan,

Ödleklikten, mezar azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.

Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Bize karşı husumet duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak

murad ediyorsan,

bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat

ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!

Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de beğendiğin ve memnun olduğun

hoşluklara çevir! Ya Rabbi!

Sen bizlere bizi aşan istidat ve hünerler ver

ve lutfedeceğin bu maharetleri

senin rızan yolunda kullanmayı

bizlere kısmet eyle ya Rabbi!

Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur

vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

Tümcemize vicdan genişliği lutfet

Kalplerimize inşirah bahşet

Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl

Ve bizleri müttakilere kılavuz eyle ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi olan Allahım

Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider

Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver

Bütün dünyaya da huzur ve sulh nasibeyle..

Kalplerimizi birbirene ısındır ve

Bizleri birbirimize beğendir

Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi

Bizlerle birlikte ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!

YA İLAHE’L-ALEMİN!

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına sabrediyor, şu kutlu Regaib gecesinde bir kere daha hâlimizi talep etmek istiyoruz.

EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

Senin dualara icabet etme zorunluluğun yoktur; Ama bizim ona gereksinimimiz sezdiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul emret. Ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; Yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

EY GÖZETİP GÖZLEYEN ALLAHIM!

Önümüzdeki şu upuzun yaşam yolculuğunda, bizi kendi algı ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa vazgeçme; Uslarımızı inhiraf ve sürçmelerden, Nefislerimizi cismânîliğin baskılarından, Gönüllerimizi de hevâ ve arzuların öldürücü oklarından sıyanet eyle ya Rabbi..

Biz kullarını; ilimde böbür ve şereften, İmanda riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru ya Rabbi!

Senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde iç içe firkat yaşamak, hep rızadan laf edip gazap arttan koşmak ne acıdır! Sen bizi hasılat yolu sanılan bu cins haybet vadilerinde ömür harcamaktan muhafaza emret ya Rabbi.

EY GÜNAHLARI BAĞIŞLAYAN!

Şu kutlu gece saygısına bizleri bağışla, inayetine gereksinimimiz sarih, naçarlığımız her halimizden muhakkak; Bizleri yara-bere almadan ötelerdeki hoşluklara ancak sen eriştirebilir ve bu güne kadar elli kez çatlamış ve kırılmış ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin. İçimizi sana döküyor, hatalarımızı sana açıyor ve bizlere yine iyi insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!

EY KENDİSİNE YÜKSELEN ELLERİ BOŞ ÇEVİRMEYEN!

Bir vakit ayrı düştükten sonra dönüp sana gelenleri kovmayacağını vadediyorsun. Sana yönelenlere hep “gelin, gelin” diyorsun. Ey Rab! Bütün yanılgı ve kusurlarımızla birlikte izin emret “biz de geldik” diyelim.

Geldik ve şu kutlu gecede sana, yolların amansızlığını, nefis, iblis ve hevânın imansızlığını, bizim de çaresizliğimizi şikayet ediyoruz.

Bilhassa, her zaman yanılgılara sarih duran, günahlara meyyal bulunan ve ululuğuna karşı hep hürmetsiz davranan, serkeş nefsimizi sana şikayet ediyoruz. Sen bizleri nefsin ve iblisin şerrinden muhafaza emret ya Rabbi!

Bizleri büyük-ufak kusurlardan, günahlardan ve emirlerine karşı başkaldırı kokan davranış ve tavırlardan arındır Ya Rabbi Lisanlarımızı palavradan, gıybetten, senin beğenmediğin, memnun olmadığın tam lekeli laflardan pakle ya Rabbi!

Kalblerimizi azametten ve iki suratlılıktan muhafaza emret ya Rabbi!

Her hal ve tutumumuzu rızan yönünde eyle ya Rabbi!

Niyetlerimizi ihlaslı kıl ya Rabbi!

Ve bize lütfettiğin tam şeylerde de yarar ihsan eyle ya Rabbi!

EY HER DUADA BULUNANA İCABET EDEN ULULUK TAHTININ SULTANI!

Şu kutlu Regaib gecesinde binler, surat binler senin karşında divan durarak, ellerimizi sana açıyor ve külliyet kesbetmiş niyaz edalı soluklarımızla, kullarına her zaman sarih bulunan, hiç olmazsa aralık duran rahmet desenli kapının tokmağına inleyerek değiyor ve “biz geldik” diyoruz.

Herkesi ve her şeyi görüp koruduğuna, her sese ve herkese Acıma ettiğine gönülden inanarak senden uzaklığımızı geçici bile olsa görmüyor, günahlarımızı bağışlama çağlayanların içinde tasavvur ediyor, senin afv u safhına bakıyor ve ümitlerimizi ona bağlıyoruz ya Rabbi!

YA İLAHEL ALEMİN!

Mescitlerimizde Kur’an okunuyor, minarelerimizden dinin esası ezanlar yükseliyor; Ve biz mabetlerimizde, mescitlerimizde bülbülü güzel eda nağmeler dinlemeye erdik, sen bu nağmeleri kesip bizi inkisara itme ya Rabbi.

Hazret-i Muhammed’i güldüren, Kur’an’ın anlamını güldüren, Eslâfı, ervahı, eşbahı güldüren bu manzarayı makûs edip tam bu gülenleri şu kutlu gece saygısına ağlatma ya Rabbi.

EY RAB!

Ellerimiz-ağızlarımız, gözlerimiz-kulaklarımız, dillerimiz-dudaklarımız yaratılış hedeflerinden fersah fersah uzak ve sanki nankörlüğe kilitli; Eller yasak meyvelerde, ağızlar harama sarih duruyor;

Gözler başkalarının yanılgı müfettişi.. Palavra revaçta, hıyanet sıradan bir şey, hak ve hakın adı var yalnızca;

Sadakat Kafdağı’nın artta, ahde saygı unutulup da bir köşede kalmış; Buna karşılık haksızlık firavunları utandıracak dorukta.

Makam sevgisi, şan hissi, rahat etme fikri, boyunlarımızda sanki çelikten bir kement; Her biri birer çukur olan bu duygulardan bir cinsli kurtulamıyor ve özümüzle bütünleşip kendimiz olamıyoruz. N’olur bu gidişattan bizleri kurtar ya Rabbi!

ALLAH’IM!

Dünya ve ukbâ hasılatı ismine ne ciddî bir hesap ne de meblağlı bir plâna sahibiz. Hasılatlar kuşağında kesintisiz kaybediyoruz; Kaybederken de olası daha kötü vaziyetlerle avuntu olmaya çalışıyoruz.

Zamanı yargılama, koşullara lânetler yağdırma da ayrı bir avunma yolu. Bütün bunlara karşın ya Rabb!,

Bizi bize vazgeçmemen en büyük dileğimiz. Kendimiz edip kendimiz bulsak da, Rahmetin, istihkaklarımıza lütuf televvünlü haklar bahşedecek genişlikte. Sen bizlere lütfunla muamelede bulun ya Rabbi!

EY KAİNATIN SULTANI!

Dua edenlere yanıt veren sen, Izdırapları dindirip gereksinimleri gideren sen, Yıkılanları kaldırıp doğrultan sen,

Çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp rehabilitasyon eden de sensin! Verdiklerin vereceklerinin referansı; diliyor ve dileniyoruz, bize yakınlığını duyur ve benliğimizde sana karşı yanaşma coşkuları uyar ya Rabbi!

ALLAH’IM!

Elimizden yakala, arkadaşlarının suratına baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız vazgeçme.

Senden kalblerimize ışık, istemlerimize efor, düşüncelerimize doğrultu, gayelerimize de ihlas istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yine inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm gizemini duyur ya Rabbi!

EY RAHMETİ GAZABININ ÖNÜNDE BULUNAN

Amellerimizdeki yetersizliklere ve laflarımızdaki kırık-döküklüğe değil, hakkındaki hüsn-ü zannımıza ve rahmetine bağladığımız recâmıza göre muamele et ve bizim dualarımıza da icabet emret;

Bizi haybet ve hüsrana uğratma!

EY GÖZETİP GÖZLEYEN YÜCELER YÜCESİ!

Bilerek ya da öğrenmeyerek işlediğimiz günahlardan dolayı bize cefa etme.. Şu aciz kullarına, gazabının önüne geçmiş o engin rahmetinle ve fazlınla Muâmele eyle..

Bizi dünyevî afet ve rezaletlerden, Ahiret azabından, Kalbleri fenalığa tutsak düşmüş kötü insanların şerlerinden, Fâcir kimselerin komplolarından, Düzenbazların hîle ve tecavüzlerinden, Bozguncuların kırıp dökmelerinden ve tam despotların çilesinden sen bizleri ve ülkemizi muhafaza emret ya Rabbi!

Ya Rabbi bize dünya da ve ahirette iyilikler lutfeyle , bizleri cehennem azabından azad eyle…

Ya Rabbi bizi, anne ve babamızı, ve tam inananları büyük buluşma ve mahkeme gününde sen mağfiret eyle…

Ya Rabbi ülkemize ve İslam alemine birlik ve kumpas tam dünyaya da huzur ve sulh nasibeyle

EY YAPILAN DUALARA YANIT VEREN ALLAH’IM!

Sana itaat edilir Sen karşılığını veririsin; Sana başkaldırı edilir, sen bağışlar ve bağışlarsın, darda kalanlara icabet edersin, hasarı kasveti ortadan kaldırırsın. Hastalara şifa, tasalılara takat verirsin. Günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualarını kabul emret ya Rabbi!

YA İLAHEL ALEMİN!

Bu gece okunan Kur’an’dan, getirilen salat ü selamlardan, terennüm edilen mevlid-i şeriften ilahi ve kasidelerden hasıl olan sevaplardan başta Peygamberimiz Efendimiz Hazret-i Muhammed SAS olmak tam enbiya ve murseline dine diyanete hizmet etmiş insanlara , tam eş arkadaş akraba dost ve dostlarımıza , tüm yakınlarımıza ve büyüklerimize , gazi ve şehitlerimize, bu ülke için hizmet vermiş devlet adamlarımıza, Armağan ediyoruz sen onların ruhlarını da paydaş eyle ya Rabbi!

EY YÜCELER YÜCESİ!

Efendimiz Hazret-i Muhammed’e, Muallâ aile efradına ve tam Ashab-ı Güzînine Salât u selam ederek ve şu kutlu Regaib gecesini vesile edinerek bunları seni yalvarıyoruz; dualarımızı kabul emret ya Rabbi!..

Amin amin amin

Velhamdü Lillahi Rabbil Alemin

REGAİP KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

– Kur’an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur’an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah’a olan sevgi, hürmet ve bağlılık duyguları yenilenmeli, güçlendirilmeli.

– Peygamber Efendimize s.a.s. salât ve selâmlar getirilmeli, O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

– Tefekkürde bulunulmalı, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi mevzular başta olmak üzere hayatî sorunlarda derin düşüncelere girmeli.
4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî abuhavalarında vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı

– Darıl ve agresif olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, efkârlı suratlar güldürülmeli.

– Günahlara dürüst olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, algı edilen geceyi son fırsat öğrenerek nedamette bulunulmalı.

– Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, sadakat ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

– Fukara, kimsesiz, yetim, öksüz, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, saygı, armağan ve sadakalarla mutlu edilmeli.

-Sadakatt etmiş yakınlarımızın, arkadaşlarımızın ve büyüklerimizin mezarları ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait vefayı yerine getirilmeli.

– Yaşamtaki manevî büyüklerimizin, öğretmenlerimizin, anne ve babamızın, arkadaşlarımızın ve değişik yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, ileti yahut e-mail sürükleyerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

-Başta tam insanlık olmak üzere kendimize ve hoşlandıklarımıza mümkün mevki ismen dualar etmeli.
Recep ayının başlangıcında Peygamberimizin şöyle duâ ettiği söylentiler arasında yer almaktadır:

– “Ey Allah’ım! Recep ve Şabanı bize mübârek kıl, bizi Ramazana kavuştur.” Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259.”

Regâip Kandili, Recep ayının 27. gecesindeki Mirâc ve Şaban ayının 15. gecesindeki Berat kandillerini; Ramazan ayını, Kadir gecesini, Ramazan ve kurban bayramlarını müjdeleyen mübârek bir gecedir.

Bir cevap yazın