Bir Diş Ne Zaman Can Verir?

Dişlerimiz bedenimizdeki ehemmiyetli parçalar arasında yer almaktadır. Peki dişlerimize yeterince iyi bakıyor muyuz? Dişlerimiz canlı birer organizma mıdır veya dişlerimizin son kullanma tarihi var mıdır?

Ağız ve Diş Merkezi Endodonti Kanal Rehabilitasyonu Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gözde Aysel diş mevzusunda ehemmiyetli noktalara değindi;

“Dişlerimiz canlı birer yapıdır. Diş mine, dentin, sement ve pulpadan oluşur. Mine, bedendeki en sert maddedir, dişlerimizi dıştan gözetici bir tabaka olarak çevrelerler. İçinde asap hücreleri olmadığı için duyarlı değildir. Ancak dişin bir tabakayı olan dentin ise canlı bir yapıdır ve % 70’i mineral tuzları; % 20’si organik madde ve %10’u da sudan oluşur.

“Pulpa” ismi de verilen diş özü ise dentin tarafından oluşturulan bir odacık içinde yerleşen kılcal atar ve toplar damarlar; duyu asapları ve tam bu yapıları gözeten bir yardım dokusundan oluşur ve canlıdır. Sement ise, kökün çevresini kaplayan kemiksi bir katmandır, çok incedir. Diş kökünün çene kemiğine tutunmasını sağlar. Dolayısı ile dişe de canlıdır diyebiliriz.

Bir dişin can vermesi ne demektir?

Dişin canlılığını sağlayan, asap ve damar kutularını kapsayan pulpa dokusu, muhtelif sebeplerden dolayı canlılığını yitirmişse diş can vermiş demektir.

Pulpa yaralanmış enfekte olmuş ya da kendi kendini tamir edemez hale kazançsa canlılığını kaybeder, başka bir deyişle diş can verir. Pulpa can vermesinin en yaygın sebepleri ise derin çürükler, diş kırılmaları, büyük onarımlar, ya da travmatik yaralanmalardır. Bu gidişatlarda bakterilerin ve bakteri artıklarının pulpaya yerleşmesi ve dişin can verme olasılığı oldukça büyüktür.

Ölen dişlerimiz içinse pulpa dokusunun çıkartılarak kanal boşluğunun arınılması, şekillendirilmesi ve doku arkadaşı kanal dolgu maddeleri ile doldurulması gerekir. Bu harekâtlar tamı, kanal rehabilitasyonu olarak belirlenir. Doğru bir biçimde kanal rehabilitasyonu yapılan bir diş, klasik sıhhatli bir diş gibi bir ömür ağızda kalabilir.

Ölü dişler için kanal rehabilitasyonu

Lokal anestezi yapılarak diş ve etraf dokulardaki duyarlılığın yok edilmesi kastedilir. Rehabilitasyon edilecek dişte daha evvel yapılmış onarımlar varsa uzaklaştırılır. Mine ve dentin katmanlarındaki çürükler arınılarak pulpaya erişilecek boşluk oluşturulur.

Çalışma uzunluğu elektronik aletler kullanılarak ve radyografi ile tespit etilir. Döner alet sistemleri kullanılarak kök kanalı içindeki enfekte dentin katmanları ve mikroorganizmalar yok edilir ve uzaklaştırılır. Bu esnada muhtelif kök kanalı dezenfektanları ile mikroorganizmalar yok edilir.
Başarılı bir kanal rehabilitasyonsun en ehemmiyetli unsurlarından biri de üst tıkamanın iyi yapılmasıdır. Bazı gidişatlarda dişte fazla madde kaybı varsa, yapılacak kanal rehabilitasyonunu takiben, dişin dayanıklılığını çoğaldırmak emeliyle post-kor, ya da kuron yapılabilir.

Dişi tamamen kaybetmeden evvel neler yapılmalıdır?

Çürükle enfekte olmuş ya da travma görmüş bir dişin pulpası iltihaplandıktan sonra en kısa vakitte kanal rehabilitasyonu yapılmazsa, cerahat kök ucundan, kökün içerisinde bulunduğu kemiğe dağılıp, yan dişleri ve çene kemiğini etkileyebilir. En kısa vakitte bir kanal rehabilitasyonu uzmanına danışılmalıdır.” dedi.

Bir cevap yazın