Naçar Hastalıklara Dua

Dua, inanarak ve karşılığı Allah’tan beklenerek yapılmalıdır. Bunun için de yapılacak en ehemmiyetli şey, Efendimiz sas’in yaptıklarını yapmak ve dua etmektir. Allah bazen duanın karşılığını hemen verir, bazen bekletir ve bazen de misliyle daha sonra, belki de ahirette verir…

DEVASI BULUNAMAYAN HASTALIKLARA DUALAR

Tıbbın rehabilitasyonunda aciz kaldığı bir hastalıktan ve verdiğidıraplardan kurtulmak isteyen birey şu salâvatı gecede 313 kere ve 7 geceden az olmamak üzere okumaya devam ederse Allah’ın izniyle kısa zamanda sıhhatine kavuşur.

NAÇAR TASANIN DERMANI SALAVAT VE DUA

“Essalâtü ves selâmü aleyke yâ seyyidi yâ Resullullâh huzbiyedii kallet hileti veşfi marazi yâ şafil mesaj bi lûtfike ve keremike yâ doktora külli dâin ve devâin külli şey’in yâ nebiyyir rahmeti ve yâ kaşifel gummeti ve yâ şefiil ümmeti ve yâ rahmeten lil evrenin”

NAÇAR TASAYA ŞİFA BULMAK İÇİN OKUNACAK DUA

Bir bardak suya 40 adet Fâtiha Sûresi ve 7 kere de alttaki şifa ayetleri okunur. Okunan su hastaya içirilirse Allah’ın izniyle hasta şifaya kavuşur. Bu biçimde 3 veya 7 gün devam edilmelidir.

“Ve yeşfi sudûre kavmin müminin. Ve yüzhib gayze kulubihim. Ya eyyühen nasü kad câeküm mevizaten min rabbüküm ve şifsün limâ fissuduri ve hüden ve rahmeten lil mü’minin. Yahrücü min bütûnihâ şerâbün muhtelifün elvanühü fihi şifaün linnâs Ve nünezzilü minel kuranî mâ hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minin. Ellezi halakani fehüve yehdîn. Vellezi hüve yutimünî ve yeskin. Ve izâ mariztü fehüve yeşfîn. Kul hüve lillezine âmenû hüden ve şifâ”

OKUYAN HASTANIN CENNETLE MÜJDELENDİĞİ DUA

Her cinsli hastalığın def’i için “Hucurât Sûresi” 7 yedi kere okunur.

Hasta uyuduğu yerden bu duâyı okursa cennetle müjdelenir. Hasta okuyamayacak gidişattaysa onun yerine başka biri dinleyeceği sesle okuyabilir.

“Lâ ilâhe illâllâhü vallahu ekber, Lâ ilâhe illâllâhü vahdehu lâ şerikeleh, Lâ ilâhe illâllâhü lehül malı ve lehül hamdü, Lâ ilâhe illâllâhü velâ havle velâ güce illâ billâhil aliyyil azîm.”

Bir cevap yazın