Çözümsüz Zamanlarda Okunacak Dua

Her insan zaman zaman çıkmaza girer, yaşam üstüne üstüne kazanç ve iç muhasebesini yapmaya başlar. Böyle zamanlarda okuyabileceğiniz çok hoş bir duayı sizlerle paylaşmak istedik.

Ümitsizliğe kapılmadan teslimiyet çerçevesinde yapılan her dua içtendir ve dürüsttür. Ve bu cins yakarış Allah’ın izniyle yanıtsız kalmayacaktır.

Çözümsüz Zamanlarda Okunacak Dua

Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim. İlahi bi-ahassi sıfatike ve bi-izzi celalike ve bi-a’zami esma’ike ve bi-ısmeti enbiyaike ve bi-nuri evliyoike ve bi-demi şuhedaike es’eluke ziyadeten fi’l-ilmi ve tevbeten kable’l-mevti ve rahaten inde’l-mevti ve mağfireten ba’de’l-mevti ve necaten mine’n-nari ve duhulerı fi’l-cenneti ve afiyeten fi’d-dünya ve’l-ahirati bi-rahmetike ya erhame’r-rahimin. İlahi bi-hakki Hüseynin ve ahihi ve ceddihi ve ebihi ve ümmihi ve benihi hallisni mimma enefih, bi-rahmetike ya erhame’r-rahimin.

Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle. Ya Rabbi, sıfatların, yüce saltanatın, en hoş adların suratı saygısına, peygamberlerinin pakliği, velilerinin nuru, şehidlerinin kanı suratı saygısına ilmimi çoğaldır, can vermezden evvel tevbe, can verirken rahatlık, can verdikten sonra mağfiret, cehennemden kurtuluş, cennete giriş nasib eyle, dünyada da ahirette de afiyet ve huzur ver, ey acımalıların acımalısı, rahmetin suratı saygısına duamı kabul emret. İlahi Hüseyn ve kardeşi suratı saygısına, dedesi, babası suratı saygısına, anası ve oğulları suratı saygısına beni bulunduğum darlıktan kurtar, ey acımalıların acımalısı rahmetinle isteğimi kabul emret.

Bir cevap yazın