Demans Bunama Bulguları

Demans başlangıcı başka bir deyişle ulus arasında öğrenilen isimiyle bunama başlangıcı bulguları bireyin ve demans hastalığının altında uyuyan sebebin durumuna göre önemli miktarda değişmektedir. Demans hastalığından etkilenen şahısların çoğunda bu bulguların bir kısmı hepsi değil bulunmaktadır. Bulgular çok sarih veya çok bilinmez olabilir.

Bu arada bir süre belirleyebilmek güç olabilir. Demans hastalığının ilk bulgusu çoğunlukla kısa vakitli hafıza kaybıdır. Birey, söylediği şeyi tekerrürler ya da birkaç dakika evvel bir nesneyi nereye koyduğunu unutur. Demans nasıl anlaşılır? Demans hastalığının öteki bulguları ve bulguları ise şunları kapsamaktadır: 1

Erken Dönem Demans Bunama Belirtileri

 • Kelime bulma zorluğu: Eşanlamlı kelimeleri kullanarak unutulan kelimeyi yerine koyabilme veya kelimeyi tanımlayabilme zorluğu
 • İsim, buluşma ya da kişinin bir şeyler yapmış olup olmadığını unutmak; bir şeyleri kaybetmek
 • Bilinen görevleri yerine getirmede güçlük çekme: Araç kullanma, yemek pişirme, hane işleri, şahsi mali idaresi
 • Kişilik farklıkları sözgelimi, normalde girişken olan kişinin içe dönük, suskun ve kaba olmaya başlaması
 • Karakter dışı davranışlar sergilemek
 • Duygudurum değişimleri, kısa sürede sinirlenme ve hiddet nöbetleri geçirme
 • Yargılama zayıflığı
 • Davranış bozuklukları: Paranoya ve kuşkuculuk
 • İşlev düzeyinde düşüş, yalnızca hanedeki rutini izleyebilecek kadar işlev sahibi olma
 • Bilmediği bir etraf içindeyken bocalama: Kişi gezip dolaşabilir, tanıdık etrafa dönmeye çalışabilir
 • Çoklu görev yetersizliği ve zorluğu hayata 2

Orta Düzey Demans Bunama Belirtileri

 • Demans erken dönemde görülen belirtilerin kötüleşmesi,
 • Daha az yerine koyma yeteneği,
 • Günlük hayat aktivitelerini yapmada zorlanma ve yardımsız yapamama banyo, giyinme, bakım, besleme, tuvaleti kullanma gibi
 • Uykusuzluk çoğunlukla gece uykusuna kadar gün içinde uyuklama
 • Yeni bilgileri öğrenememe
 • Tanıdık etrafta bile idare ve kafa karışıklığının artması
 • Zayıf yargı ve kafa karışıklığına bağlı olarak düşme ve kaza rizikosu geçirme
 • Davranış bozuklukları: Paranoid sanrılar, saldırganlık, ajitasyon, yersiz cinsel davranış
 • Halüsinasyonlar
 • Konfakülasyon konuşurken bellek boşluklarını yanlış bilgi ile doldurma
 • Dikkatsizlik, zayıf konsantrasyon, dış dünyaya karşı alaka kaybı
 • Anormal vaziyetler kaygı, çöküntü 3

Geç Dönem veya Şiddetli Demans Bunama Belirtileri

 • Erken ve orta derece demans hastalığında görülen belirtilerin daha da kötüleşmesi
 • Günlük hayat aktiviteleri için başkalarına tam bağımlılık
 • Yürümek veya bir yerden başka bir yere taşınmak için yardım alınması
 • Yutma gibi diğer hareketlerin bozulması: Kötü beslenme, boğulma ve aspirasyon rizikonunu arttırır yiyecek ve içecek, tükürük veya akciğerlere mukus bulaştırma
 • Kısa ve uzun müddetli bellek kaybı: Yakın akrabaları ve arkadaşları dahi tanıyamama
 • Komplikasyonlar: Dehidrasyon çok fazla su kaybı hayata, malnütrisyon besin yetersizliği, mesane kontrolü konusunda meseleler, enfeksiyonlar, aspirasyon, nöbetler, basınçlı yaralar, düşmelerden ya da kazalardan yara alma 4

Kişi bu meselelerden, bilhassa de davranış problemlerinden haberdar olmayabilir. Demans hastalığının ilerleyen mertebelerinde bu vaziyet özellikle baskın hale gelmektedir.

Yaşlı insanlarda depresyon demans benzeri belirtilere kapı aralayabilir. Demans hastalarının takriben % 40’ı depresyon da yaşamaktadır. Depresyonun yaygın belirtileri depresyondaki ruh hali, keyif aldığınız faaliyetlere ilgi kaybı, başkalarından çekinme, uyku bozuklukları, kilo alımı veya kaybı, intihar düşünceleri, değersizlik duyguları ve düşünme veya konsantre olma yeteneğinde azalmayı içermektedir. 5

Tıbbi Yardım İstenmesi Şart olan Belirtiler

Geri döndürülemez veya rehabilitasyon edilmemiş demans hastaları birkaç sene içinde zihni işlevlerde ve hareketlerde yavaş, evreli bir gerileme yaşar. Genelde enfeksiyona bağlı toplam bağımlılık ve ölüm bilinen son evrelerdir. Demans hastalığından etkilenen kişi kendisinde bir problemin olduğunu bilmeyebilir. Demans hastalığı olan çoğu insana, bakmakta olan bir akrabası veyahut arkadaşı tarafından tıbbi yardım istenmektedir. Aşağıdaki sıralanan belirtilerden rastgele biri varsa tıbbi bir yardım alınması gerekmektedir:

 • Kısa süreli hafıza kaybı
 • Davranış veya kişilik farklıkları
 • Uygun olmayan veya karakter dışı davranışlar
 • Depresyon hali
 • Değişken ruh halleri
 • Banyo yapma, giyinme, besleme, tuvalet veya ev işlerini kullanma gibi günlük görevleri yerine getirememe
 • Kişisel hijyen ile ilgili dikkatsizlik
 • Doğru kelimeyi bulma zorlukları
 • Daimi ya da sıklıkla kötü bir yargı
 • Özellikle tanıdık durumlarda, daimi veya sık karşılaşılan kafa karışıklığı veya yönelim bozukluğu
 • Kişisel mali yönetiminde yetersizlik 6

Demans Bunama Hastalığı Nedir?

Demans hastalığı, hafıza kaybı, kişilik farklığı ve beynin hastalık veya travmasına kapı aralayan zayıf entelektüel işlevler de dâhil olmak üzere kimi belirtilerin oluşturduğu bir hastalıktır. Bu farklıklar normal yaşlanmanın bir parçası değildir ve günlük hayatı, bağımsızlığı ve ilişkileri etkilemek için oldukça ağır olabilmektedir. Demans hastalığının en yaygın tipi Alzheimer hastalığı olmakla beraber, vasküler ve karışık demansı da içeren bir hayli başka formu da bulunmaktadır.

Demans ile beraber iletişim, öğrenme, anımsama ve problem çözme ile ilgili bariz bir düşüş yaşanmaktadır. Bu farklıklar giderek hızlı veya çok yavaş bir hale gelebilir.

Demansın ilerlemesi ve neticesi değişmektedir, ancak büyük ölçüde demans tipi ve beynin hangi bölgesini etkilendiğine göre belirlenmektedir. Tanı ne olursa olsun demans belirtilerini yavaşlatmaya veya belirtileri önlemeye yardımcı olmak için bol miktarda yapabileceğiniz şeyler bulabilir ve hayattan hoşlanmaya devam edebilirsiniz. 7

Demans Bunama Nedenleri

Demans kapı aralar? Demans hastalığı aşağıdaki gibi birçok nedene bağlı olarak gelişebilmektedir:

 • Alkolizm
 • Beyin hasarı
 • Madde bağımlılığı
 • Bazı ilaçlara yan etkiler
 • Tiroid işlev anormallikleri
 • Vitamin B12 eksikliği

Bazı demans olaylarında, altta yatan sebep rehabilitasyon gördükten sonra tersine dönebilir veya iyileşebilir.

Yaşlanma ve ailede demans öyküsü olması demans gelişimi için riziko etkenleri oluşturmaktadır. Aşağıdaki nedenler de demans hastalığı geliştirme rizikonuna kapı aralayabilir:

 • Yüksek tansiyon
 • Yüksek kolesterol
 • Diyabet
 • Sigara içmek

Ne yazık ki demans, Alzheimer hastalığı, beyin hasarı veya kan damarı farklıkları gibi vaziyetlerden kaynaklandığında, ortaya çıkan farklıklar geri döndürülemez. 8

Demans Bunama Rehabilitasyonu

Demans nasıl geçer? Bir takım demans olayları, rehabilitasyon edilebilen tıbbi şartlardan kaynaklanır ve rehabilitasyon zihni işlevlerin bir bölümünü veya tamamını geri getirebilir. Ancak çoğu kez demans tersine çevrilemez. Rehabilitasyon edilebilen tıbbi koşullar şunlardır:

 • B12 vitamini eksikliği için vitamin alma
 • Hipotiroidizm için tiroid hormonlarını alma
 • Bir beyin urunun operasyon ile alınması
 • Bellek kaybına veyahut kafa karışıklığına kapı aralayan ilaçları almama veya değiştirme
 • Enfeksiyonu tedavi etmek için ilaçlar alma
 • Depresyon tedavisi için ilaç alma

[affiliate_news id=”3287″]

Diğer tedavi yolları arasında palyatif bakım kişinin sadece fiziksel değil zihinsel ve tinsel olarak da yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bakım, gelecekle ilgili tasarılar yapma ve evde tedavi yolları bulunmaktadır. 9

Demans için hangi doktora gidilir: Nörologlar, gerontologlar, nöropsikologlar ve bazı psikiyatrlar hastanın birinci basamak doktoruna ek olarak demans hastalığını teşhis ve tedavi edebilir. Hastanın enfeksiyon veya ur gibi tedavi edilebilir bir nedeni varsa, çeşitli uzmanlara müracaat edilebilir. 10

Bir cevap yazın