Doğru Uyuma Biçimi Nasıl Olmalıdır?

Bilim, Peygamberimizin uyku sünnetini kanıtladı

Yan uyuyarak yatmak sünnetinin bir yararını daha bilimsel olarak da kanıtlandı!

Bilimsel araştırmalar Peygamber efendimiz Hz. Muhammed sav bir uygulamasını daha kanıtladı. Bilindiği üzere Peygamber efendimiz sav sünnetinde geçime pozisyonu tasvirlidir. Hz. Muhammed sav muhtelif hadis kaynaklarında da belirtildiği üzere sağ tarafı üzerine uyuyarak dinlenirdi.

AA’nın yaptığı habere göre ABD’de bulunan Stony Brook Üniversitesi’nde geçime biçimi üzerine yapılan araştırmalar “yan uyuyarak yatmanın” beynin arınılmasını sağladığı ortaya çıkardı.

Yan uyuma pozisyonda sırt üstü veya surat üstü geçime biçimine göre daha fazla lenf sistemine dayanakçı olduğu, bunun da beyinde istenmeyenlerin kimyevilerin birikmesine mani olarak Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara tutulma olasılığını eksilttiği belirtildi.

Bilim Adamlarının bir çok beyin görüntüsünü tahlile aldığı ve “Journal of Neuroscience” yayınlanan araştırmada bedenin ikinci dolaşım sistemi olarak belirlenen lenf sistemi yan uyumak suretiyle hafiflediği ve daha iyi çalıştığı belirtildi.

Lenf sistemi bedende zehirli maddelerin temizletilmesi, kan dolaşımını hakimiyet edilmesi ve hasarlı bakteri ve virüslerin yok edilmesi gibi vazifeleri yerine getiriyor.

Daha evvel Ender Saraç’ın Posta’da yayınlanan bir yazısı da bu neticeyi dayanaklar kalitede. Saraç uyku ve geçime biçiminin ehemmiyetini vurguladığı yazısında sağ tarafa uyumanın ehemmiyetine dikkat sürükleyerek şunları kaydolmuştu:

“Bir tarafa uyuyup uyurken, uyunan doğrultuya bağlı olarak burun deliklerimizin birisi tıkanırken, öbürü açılır. Solunum bu sarih olan burun deliğinden yapılır. Ayrıca soluk alınan burun deliği ile beynin yarım küreleri ve sempatik parasempatik asap sistemleri arasında da bir ilişki olduğu çalışmalarla gösterilmiştir.

Sağ tarafa uyunması vaziyetinde, sağ burun deliği tıkanır, sol burun deliği açılır. Sol burundan yapılan soluk alma ile sağ beyin yarım küresinin etkinliği artar.

Sağ beyin yarım küresinin uyarılması, parasempatik asap sistemimizin faaliyetlerini artırmasına, kalp süratinin yavaşlamasına, tansiyonun düşmesine ve mide-bağırsak faaliyetlerinin yavaşlamasına neden olur. Dolayısıyla kalp daha az yorulur, uykuya dalmak daha basitleşir. Bu da dinlenmenin daha iyi olmasına imkân sağlar.

Diğer yandan sol tarafa uyunursa ne olur?

Sol burun deliğinin tıkanması ile beraber sağ burun deliğinden soluk alınması, sempatik asap sisteminin faaliyetlerinde çoğalışa yol açar. Bu vaziyette birey heyecanlanmış gibi olur ve kalp atışlarındaki süratlenme ile kalp daha da yorulur. Uykuya dalma güçleşir. Zira kalp atım süratinin, tansiyonun, coşku ve dikkatin çoğalması uykuya mani olabilir.

Sol taraf üzerini yatarken beden daha çok eskiyecektir.”

Peygamber Efendimiz de sağ tarafına uyurdu

Hazret-i Peygamber s.a.v uyurken sağ yanına doğru uyuyarak yatardı. Riyazü’s-Salihîn isimli hadis kitabında şöyle dedikodu ediliyor:

Bera b. Azib r.a’den: Peygamber Efendimiz s.a.s yatağına girdiğinde sağ tarafına uyurdu; sonra, “İlâhî!.. Kendimi sana teslim ettim. Suratımı sana tevcih ettim, işlerimi sana itimat ettim. Sevabını ümit ederek ve cefasından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine sığınacak ve korunacak kimse yoktur. Yolladığın kitaplara ve gönderdiğin peygamberlere iman ettim.”

Riyazü’s-Salihîn; c. 2 s. 206-207-208-209.

Hafsadan r.a. dedikoduyla:

Hz. Peygamber yatmak üzere uzandığında sağ elini yanağının altına koyar, sonra, “Allah’ım, kullarını dirilteceğin kıyamet Gününde beni cefasından koru” diye duâ eder ve bunu üç kere tekerrürlerdi.

[Camiüssağir Hadîs No: 6558]

Bir cevap yazın