Erken Emeklilik Geliyor

Erken Emeklilik Geliyor Milyonların suratını güldürecek erken emeklilik kararı geldi. Milyonların suratını güldürecek erken emeklilik kararı geldi.Doğum yapana, bağ-kurluya, emekçi, memur ve esnafa müjde üstüne müjde. Rastgele bir işte çalışmaması nedeniyle sigortası olmayan yurttaşlar, emekli aylığı bağlatabilmek için isteğe bağlı sigorta uygulamasından yararlanıyor.

Fakat isteğe bağlı sigorta sistemi birliktesi birtakım zorlayıcı şartları da getirmektedir. Sarihlik getirilecek olursa, 2008 tarihi evvelinde seçimde bulunan şahıslar hem Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu’dan hem de Emekli sandığı statüsünde ”isteğe bağlı” biçimde sigortalı olma olanağı elde edebiliyordu.

Fakat 2008 tarihi itibariyle uygulamada alana gelen farklılık dolayısıyla Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamındaki isteğe bağlı sigorta sistemi kaldırılarak yerine tam sigortalı yurttaşlar Bağ-Kur 4B statüsünde değerlendirilmeye başladı. Hal böyle olunca Bağ-Kur’lu çalışan yurttaşlar Sosyal Sigortalar Kurumu’ya oranla emeklilik imkânını sağlayabilmek açısından prim ödeme süresi daha da uzamaktadır. Ancak Bağ-Kur’lu şahıslar son 3,5 sene Sosyal Sigortalar Kurumu’lı çalışırsa erken emekli olabilecek.

İsteğe bağlı sigortalıların Sosyal Sigortalar Kurumu statüsünde daha az primle daha erken emekli olmaları olası! İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, Sosyal Sigortalar Kurumu statüsünde emekli olabilmek için hesap kitap yaptırmalı. Sosyal Sigortalar Kurumu’ya tabi olarak hangi yaşta emekli olabiliyorlarsa o tarihten geriye doğru 3.5 sene bin 261 gün evvel isteğe bağlı sigorta primi ödemeyi kesip 4/a Sosyal Sigortalar Kurumu statüsünde bir işte çalışmaya başlamaları gerekir. Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumu statüsünde emekli aylığı Bağ-Kur’a göre yüzde 30’a varan oranda çoğalır. Sosyal güvenlik sisteminde birden fazla statüde çalışması bulunanların son 7 senedeki statüsüne bakılıyor. Son 7 sene içinde en çok hangi statüde geçirilmişse o statüden emeklilik operasyonları yapılıyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA YAPTIRMANIN KOŞULLARI NELER? ARANAN KOŞULLAR.

İsteğe bağlı sigorta yaptırabilmek için aranan koşullar şöyle:

1- Sigortalı olarak çalışmakla beraber ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da bütün gün çalışmamak,

2- Gerekli sigortalı olmayı gerektirecek biçimde çalışmamak,

3- 18 yaşını doldurmuş bulunmak,

4- Türkiye’de ikamet etmek,

5- Sosyal Güvenlik Müesseseyi’na isteğe bağlı sigorta arzında bulunmak,

6- Kendi sigortalılığı sebebiyle aylık bağlanmamış olmak.

Staj sigortası talebelere, rastgele bir iş kazası ya da iş hastalığı vaziyetinde sıhhat teminatı sağlıyor. Staj sırasında uzun vadeli sigorta primi ödenmiyor. Bu sebeple, o yarıyılda yapılan sigorta emeklilik, yaşlılık, maluliyet ve vefat aylıkları bağlanırken dikkate alınmıyor. Buna karşılık, staj sigortasının bayanlara sağladığı ehemmiyetli bir avantaj bulunuyor. Bayanlar, doğum yaptıktan sonra işsiz kalan müddetlerini borçlanabiliyorlar. Her bir çocukta iki seneye kadar borçlanma hakkı var. Üç çocuğa kadar borçlanmaya izin veriliyor.

Prim borçlanması, erken emeklilik hakkı vermiyor ama prim günü yetersiz olduğu için emekli olamayan bayanların yetersiz günlerini bitirmelerini sağlıyor. Bayanların doğum borçlanması yapmasında, sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra doğan çocuklar dikkate alınıyor.

Staj sigortası bütün bu noktada işe yarıyor. Bayan, sigortalı olarak çalışmaya çocuk doğduktan sonra başlamış olmakla beraber, doğum yapmadan evvel talebeliğinde onun ismine staj sigortası yaptırılmışsa borçlanma yapabiliyor. Misalin, 1995’te doğum yapan bir bayan ilk kere sigortalı çalışmaya 1998’de başlamış olsa da 1991 senesindeki talebeliği sırasında staj sigortası yapılmışsa, doğum borçlanması yapabiliyor. Staj sigortası olmayan eş gidişattaki bayan ise borçlanma yapamıyor. Bayanlar, 3 çocuğa kadar, her bir çocuk için iki sene müddetle borçlanabiliyor.

Böylece, toplam 6 seneye kadar borçlanma yapılabiliyor. Borçlanma yapabilmek için, çocuk doğduktan sonraki borçlanılacak vakitlerde sigortalı olarak çalışmamak gerekiyor. Misalin üç çocuğu bulunan bir bayan birinci çocuk doğduktan sonra 6 ay, ikinci ve üçüncü çocuklarda ise 2’şer sene işsiz kalmış ise toplam 4.5 seneye kadar borçlanma yapabilir. Çocuk doğduktan sonra annelik izninin bitiminden itibaren çalışmaya devam eden bayanlar borçlanamaz. Emekçi, memur veya BAĞ-KUR’a tabi bayanlar doğum borçlanması yapabilir.

4/b BAĞ-KUR veya 4/c memur statüsündeki bayanların borçlanma yapabilmesi için, doğumdan evvel haklarında uzun vadeli sigorta primi yatırılması gerekirken, 4/a emekçi statüsündeki bayanlar hakkında kısa vadeli sigorta primi yatırılması borçlanma için yeterli bulunuyor.

BAĞ-KUR veya memur statüsündeki kadının da geçmişte staj sigortası varsa, onlar da borçlanma hakkından faydalanabiliyor. Sıhhat çalışanları, eskime hakkı kapsamında en fazla 5 sene için fiili hizmet süresi zammından faydalanabilecek. Beş senelik eskime elde edebilmek için 30 sene çalışmaları gerekecek. Fiili hizmet süresi zammı, toplam prim gün rakamına ilave edilecek.

Bir cevap yazın