Konutta Kullandığımız Paklik Mahsullerindeki Mahzurun Farkında Değiliz

Genel Cerrahi Op. Dr. Öğr. Azası Doç. Dr. Burak Kavlakoğlu, konutlarda kullanılan paklik mahsulleri hakkında ehemmiyetli söylemelerde bulundu.

Konutta kullanılan paklik mahsullerinin içimi yemek borusunda yaşam boyu devam eden tahribata neden olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Burak Kavlakoğlu, “Kolay elde edilen koroziv maddelerin kazara içimi ehemmiyetli bir sosyal sorundur.

Nadiren vefata yol açsa da oluşturduğu kasvet yaşam boyu devam eder. Konutta kullanılan paklik mahsulleri en sık içilen koroziv maddelerdir. Koroziv yanıkların takribî yüzde 20’si yemek borusunu etkiler.

Bu maddelerle zarar genellikle yemek borusunun en iç katmanında hudutlu kalır. Endoskopik tahlil yanığın derecesini tanımlamada en faal usuldür. Bu hastaların yüzde 3-57’sinde striktür darlık büyür. Gözetici rehabilitasyonda oral alım kesilir, enflamasyon ve enfeksiyona karşı antibiyotik ve kortizon rehabilitasyonu başlanır. Yemek borusunda delinme büyüyen olaylarda acil, ağır darlık büyüyen olgularda tasarılı cerrahi rehabilitasyon gerekir. Rehabilitasyon usulüne yanığın derecesi, hastanın muayenehane gidişatına göre karar verilmelidir” dedi.

“Bu maddeler yanlışlıkla içilmekte ve özofagus yanıklarına neden olmaktadır”

Koroziv madde içimiyle üst gastrointestinal sistemde süratli, ilerleyici ciddi yanıklar alana geldiğini belirten Genel Cerrahi Op. Dr. Öğr. Azası Doç. Dr. Burak Kavlakoğlu, “Bu muayenehane tablo koroziv yemek borusu olarak adlandırılır. Zararın akut yarıyılı atlatılırsa iyileşme sürecinde yemek borusunda darlık veya kanser büyüyebilir. Koroziv maddeler, çocuklarda kazara içilir. Çocuklarda 5 yaş altında, en sık 2 yaş civarını kollanır. Son 10 senede koroziv madde kapsayan konut paklik mahsullerinin orijinal ambalajları dışında satışının çoğalması ile bu olgularda çoğalış görülmüştür.

Boş meşrubat şişelerinde yemek borularında edilen bu maddeler yanlışlıkla içilmekte ve özofagus yanıklarına neden olmaktadır. Ambalajı olmayan bu maddelerin konsantrasyonu hakkında da bilgi edinilememektedir.

Oysa koroziv yemek borusu kostik maddenin konsantrasyonu ve PH’sı, alınan ölçü ve mukoza ile temas süresi ehemmiyetlidir. Oral alınan maddenin katı veya akışkan olduğunun öğrenilmesi temas süresi hakkında bilgi verir. Katı besinler yutak bölgesini daha fazla tesirlerken akışkanlar yemek borusunda daha yaygın zarara neden olurlar” ifadelerini kullandı.

“İlk değerlendirmede patolojik belirti tespit edilemeyebilir”

Doç. Dr. Burak Kavlakoğlu, Koroziv madde içiminde tanı emeliyle muhtelif görüntüleme usulleri kullanılabildiğinin altını çizerek, “İlk değerlendirmede patolojik belirti tespit edilemeyebilir. Kuşkulu vaziyetlerde delinmeyi dışlamak için suda çözünen kontrast madde ile çekilen tomografiler muayenenin kıymetini artırır. Tomografi daha çok darlık büyüyen hastaların tanı ve takibinde kullanılır” diye konuştu.

Koroziv yemek borusu rehabilitasyonunda emelin darlık yaradılışını yasaklamak olduğunu kaydolan Doç. Dr. Burak Kavlakoğlu, “Erken yarıyılda çok ağır zarar ortaya çıkmışsa genellikle yemek borusunun cerrahi olarak çıkartılması ve yemek borusunun boyuna ağızlaştırılması seçim edilen usuldür. Bu zaman zarfında hastalar mide bağırsak sistemine takılan bir katater ile beslenmektedir. Onarıcı cerrahi genellikle bu operasyondan 6 ay sonra yapılır” biçiminde konuştu.

Yanlışlıkla paklik mahsulü içen şahıslarda başlıca karmaşıklığın darlık gelişimi tespit ettiklerini bildiren Doç. Dr. Burak Kavlakoğlu, “Koroziv yemek borusu yanıklarından sonra genellikle 3 hafta ile 3 ay sonra darlık görülür. Temastan sonraki 3 ve 4’üncü haftalarda çekilen baryumlu grafi ile darlık tespit edilir.

Hafif ve orta seviyedeki darlıklar yineleyen bujilerle genişletilerek rehabilitasyon edilir. Yeniden bizim hastamızda tespit ettiğimiz dar, uzun, kalın duvarlı ve sık aralıklarla olan striktürlerde cerrahi rehabilitasyon gerekir. Bu emelle daralmış olan yemek borusu uygun teknikle yerinden çıkartılır. Ardından zarar gidişatına göre mide veya kalın bağırsaktan yeni yemek borusu oluşturulur” dedi.

Yakın zamanda kendilerine yanlışlıkla paklik mahsulü içme şikayeti ile müracaat eten hasta hakkında da söyleme yapan Doç. Dr. Burak Kavlakoğlu, rehabilitasyon sürecini şöyle söyledi: “Bizim olgumuz 4 sene evvel kimyevi paklik madde içmesi neticeyi, yapılan tüm rehabilitasyonlara karşın kalıcı darlık büyüyen bir hastaydı. Bu şikayetlerle hastamız sağlık kurumumuzun genel cerrahi polikliniğine başvurdu.

Yaşadığı bu vakada yutma marifetini tamamen kaybeden hastamız midesine takılan bir tüple beslenerek yaşamını devam ettiriyordu. Endoskopik ve radyolojik analizler neticesinde boyunda çok yüksek seviyeli 4cm’lik ve mide girişine yakın takribî 10 cm’lik bir kısımda tükürüğünü yutmasına bile izin vermeyen bir darlık tespit edildi. Bu hastamızın kendi yemek borusu yerinden çıkartılarak midesinden yeni bir yemek borusu yapıldı. Operasyondan sonra meselesiz izleyen hastamız şifa ile taburcu edildi”.

Bir cevap yazın