Glioblastoma Nedir?

“Glioblastoma” ismini AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’nin Arizona eyaleti senatörü ve eskiki başkan adayı Cumhuriyetçi John McCain’a konulan teşhis ile duyduk. Peki nedir glioblastoma?

Glioblastoma, ya da diğer isimiyle glioblastoma multiforme, bütün beyin urlarının içinde en sık tesadüfülen primer kötü huylu beyin urudur. Ayrı olarak bu ur rehabilitasyon edilmesi en efor olan tümörlerden de biridir. Bu tümör beyin içindeki yıldız şeklindeki glial takviye dokularından başka bir deyişle astrositlerden orijin alan kötü huylu bir ur başka bir deyişle kanserdir.

Glioblastoma ne sıklıkla ve kimlerde görülür?

Bu ur takriben 100 000’de 5 fertte görülür. GBM bütün primer beyin urlarının takriben olarak %20-30’unu oluşturmaktadır. Ekseriyetle 40-60 yaş arasında yaygınken, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülmektedir.

Glioblastoma nasıl ilerler?

Glioblastoma çoğunlukla ilk oluştuğu yerin 1-2 santimetre çevresindeki etraf dokulara ufalar, ancak hemen hemen hiç bir zaman vücuttaki başka uzuvlara dağılmaz. Hızlı büyüyen türü 3-6 ay içinde belirti verebilir.

Glioblastomada ortaya çıkan belirtiler nelerdir?

Glioblastomada en sık görülen bulgular baş sancısı, hafıza kaybı, havale ve tavır farklıklarıdır. Tümör büyüdükçe, kimi beden işlevlerinde kayıplar ortaya çıkabilir.

Glioblastomanın tanısı nasıl konur?

Glioblastomanın tanısı için hekim ilk olarak nörolojik kontrol yapar. Daha sonra CT ve/veya MRI ile tümörün yeri, büyüklüğü ve tipi tespit edir. Tanının netleşmesi biyopsi ile olasıdır.

Glioblastomanın rehabilitasyonu nasıl yapılır?

-Görüntüleme yardımıyla yapılan beyin cerrahisi. Burada emel urun muhtemel olduğunca büyük bir kısmının çıkartılmasıdır.

-Teşebbüssel MRI

Mahalli rehabilitasyonlar: Mahalli ışınım uygulaması. Beyin içine iyot veya iridyum yayan kimi maddelerin, sıvı radyoaktif madde dolu balonların yerleştirilmesi gibi bir takım yaklaşımlarla cerrahi operasyon sonrası beyinde kalmış olabilecek tümörün ışınım ile yok edilmesi amaçlanır.

Bir cevap yazın