Hz. Ali’nin Cömertliği

Hz. Ali hurma bahçesinde akşama kadar çalışmış, akşam da devesinin üzerine bir çuval hurma yükleyerek evinin yolunu tutmuştu.
Devenin yuları, takviyecisi Kamber’in elinde, kendisi de önde gidiyordu. Medine’nin içine girdiklerinde yolun kenarından bir ses geldi. Fakirin biri elini açmış sızlanıyordu:

– Ne olur Allah rızası için!… diyordu.
İşte bu sırada sesi dinleyen Hz. Ali ile arkadan deveyi getiren Kamber arasında şu konuşma geçti.
Hz. Ali soruyor:
– Kamber ne istiyor bu fakir?
– Hurma istiyor Efendim!
– Ver öyleyse!…

– Hurma çuvalda Efendim!
– Çuvalla ver öyle ise!…
– Çuval da devenin üzerinde!…
– Deveyle ver öyle ise!…
Emri yerine getiren Kamber der ki: Devenin ipi de benim elimde demekten korktum. Zira beni de deveyle beraber fukaraya vermekte kararsız etmeyebilirdi.

Bir cevap yazın