Adınızın Baş Harfi Kişiliğinizi Yansıtıyormuş!

A A harfi abecedeki öteki harflerden değişik bir konumdadır. Onlardan daha dinamik, fevri ve lider… Adı A harfiyle başlayan insanlar kendilerinden emindirler ve başkalarından us almak yerine kendi bildiklerini okurlar.

Mantıkları ön tasarıdadır; otoriter davranışları onları doğuştan lider yapar. Adının baş harfi A ile başlayanlar ya da adının içinde birden fazla A bulunanlar bu özellikleri yoğun bir biçimde içlerinde barındırırlar. Süratli hareket etmeleri ve alan okuyan halleri onları ele verir. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret ederler ve böyle bir vaziyette seri hiddetlenirler.

B Duyarlı, kırılgan ve içe dönük… Ad başı olduğu zaman sonraki harflere tüm enerjisini verir. Adı B harfiyle başlayanların sezgileri oldukça güçlüdür. Huzur ve geçim tek emelleridir. Bulunduğu civarda sulh olmasını isterler.

Arkadaş canlısı, ev yaşamını seven, sempatik bu insanlar ağır hareket ederler. Fakat attıkları adımlar emin ve sağlamdır. Adının son harfinde “b” olanlar genellikle başladıkları işleri geç tamamlarlar. Fakat kesinlikle en iyi işi çıkarmış olurlar. Güzelliklere ve sevilmeye düşkündürler.

C Aynı anda birkaç işle uğraşan, dikkatleri seri ayrılan ve bunalan, canlı ve sevinçli insanlar. Adı C ile başlayan insanlar yaratıcı özellikleri gelişmiş, cümbüşlü ve irtibatı güçlü insanlardır. Özellikle el kabiliyetleri çok güçlüdür. Yarım daire anımsayan bu harfin insanları kendilerini zaman zaman noksan sezerler ve öteki yarılarını bulmaya çalışırlar. Bu da onları kesintisiz bir arayışa iter. Metamorfoz onlar için kaçınılmazdır. Sabırsız olmaları en büyük beceriksizleridir. Adı “c” ile bitenler başladıkları işleri tamamlamakta zorlanırlar zira seri bunalırlar. Yarım vazgeçme mizaçları çok fazladır.

Ç Enerjisi yüksek bir harftir ve Ç harfi insanlarının en büyük özellikleri değişmez fikirli olmalarıdır. İnatçıdırlar, kendi düşüncelerinin doğru olduğuna inanırlar. Oldukça zekidirler ve seri olgunlaşırlar. Maksatları her zaman yüksektir. Emellerine erişmek için, değer kattıkları insanlardan dayanak istemekten çekinmezler. Ama kendileri zati başlı başına bilgi küpüdürler. Her mevzuda söyleyecekleri bir şeyleri vardır.

D Cihandan aldığı enerjiyi yalnızca kendisine kullanan D harfi insanları, oldukça yardımseverdirler. Numerolajik olarak 4 sayısına denk geldiği için D harfi, balansı ifade eder. Aynı zamanda Ay’ın tesirindedirler ve bu seyyarenin enerjisini taşırlar. Bu surattan duygusal vaziyetleri seri değişir ve aile yaşamına düşkündürler. Sevgi ve şefkat onlar için ehemmiyetli kavramlardır. İnatçı olmaları ise onların en kötü özelliğidir. Bildiklerinden şaşmazlar ve bağlantıya kendilerini kapatırlar.

E Sıcak kalpli, sevgiden beslenen ve şefkatli insanlar. E harfi insanı enerjisi seri tükendiği için saldırı olmaz. Ama serbestliğine fazla derecede düşkündür. Bu surattan kimi zaman isyankar tutumlar sergileyebilir. Bu harf Merkür ve İkizler burcu tesirinde olduğu için, bağlantı ve zekâ en bariz özelliğidir. Hayal eforları o kadar güçlüdür ki, bazen asılla düşü birbirine karıştırır. Sevinç ve yeis onlarda aynı anda yaşanır. Zorlayıcı bir karaktere sahiptirler. Fırsatlara hemen sıçrayıp, ivedici davranışları suratından yanlış yapabilirler.

F F harfi ona gelen enerjiyi geri çevirir. Adında F harfi olanlar mesullük sahibi, yardımsever, durgun ve yaratıcı insanlardır. Bunalım ve melankoliye eğilimli olsalar da, genellikle idealleri kısmetine yılmadan çaba ederler. Aşkta ise romantik ve baskıcıdırlar. Yönlendirmeyi severler. Numerolojik karşılığı 6 olduğu için bu harfin insanları aşkı temsil eder. Güneş gibidirler; çevreye ışık saçarlar. Fakat bazen yakıcı olabilirler, her an patlamaya eğilimlidirler.

G – Ğ Çevreyi sarıp sarmalayan enerjileri ile mükemmeliyetçi ve titizdirler. Onlar için her şey bütün olmalı. Ayrıntıcı oldukları kadar araştırmaya da yatkındırlar. Başkalarının düşüncelerini oldukça önem verirler. “Başkaları ne der” diye düşünmeden edemezler. Hayalperest olmaları, yaratıcı fikirler üretmelerini sağlar. Ya çok üşengeç olurlar ya da çok gayretli… Yaşamın güçlüklerinden korkmazlar.

H H harfi insanları işkolik ve zafer odaklı insanlardır. Numerolijide 8 sayısına tekabül ettiği için, yaratıcı ve eforlu oldukları kollanır. Zati ilk bakışta onların ne kadar sağlam ve eforlu bir kişiliğe sahip olduklarını kavrayabilirsiniz. Para kazanmak, miras sahibi olmak en büyük hevesleridir. Her Zaman önde olmayı isterler. Zati disiplinli yapıları onları doruğa basitçe taşır.

I-İ Sevgi yaşamlarında en ehemmiyetli şeydir. Beğenilmek ve takdir edilmek isterler. Venüs tarafından idarenen I-İ harfi insanları aşkı arzularlar ve fiziksel temas kurarak irtibatı sağlarlar. Sezgileri ise oldukça güçlüdür. Her mevzuda bir denge ve hak arayan bu insanlar acımalı güzergahlarıyla tanınırlar. Duygusal iniş çıkışları ise onları moral olarak devirebilir. Kalpleri dolu olduğu sürece yaşamlarındaki her şeyi yoluna koyabilirler.

J Enerjiyi kesintisiz alan ve dağıtan J harfi, 1 sayıyı ile temsil edilir. Bu da onu lider ve lider yapar. Abecenin en eforlu harflerindendir. İyi bir oyuncudurlar, hakimiyet etmeyi severler ve kendilerine çok güvenirler. Vizyon sahibi, acar ve mert J harfi insanları Jüpiter tarafına idarenirler. Bu da onlara iyimser bir hava katar. İnsanlara yol göstermeleri ve onları eğitmeleri en sık yaptıkları şeydir.

K Onun için abecenin kariyer yapan harfidir desek yeridir. Başarılıdırlar, hürmet görmeye gereksinimleri vardır. sıra dışı düşünceleri onları uçlarda yaşayan insanlar haline getirir. Mahremiyet ise en önemsedikleri mevzudur. Kendine ait gizemleri vardır. Şayet içindeki potansiyeli dışarı aktaramazsa, çekingen ve içedönük bir kişiliğe bürünürler. Ayrıca cemiyetten hoşnut olmayan ve tatminsiz biri haline de gelebilirler.

L Venüs’şöhret sevgisini içinde barındıran L harfi insanı, sanki bir sanatçı gibi duyarlı ve uyumludur. Kendilerini çok iyi ifade ederler. Sosyalleşmek onlar için ehemmiyetlidir. Kalabalık etraflarda bulunmayı ve kendilerini göstermeyi severler. Hümanist yanları her zaman ağır basar. Haksızlıklar karşısından katlanırlar. Aşka aşık oldukları kadar, romantiktirler. Ara sıra sakarlıklar yapabilirler. Görünmez kazalar hep onları bulur.

M Cihandan aldığı enerji çok iyi dağıtır. Gezegeni Ay, sayıyı ise 4’cins. Manevi istikameti eforlu, değişmez, sağlamcı ve emindir. Doğuştan anaçtır. Sevdikleri için yapmayacağı şey yoktur. Onlar için işkolik diyebiliriz. Kendilerine güveni bütündür, muvaffak olamayacağı şey yok gibidir. Ticari zekâları gelişmiştir. Parayı nereden kazanacaklarını çok iyi öğrenirler. Sürekli hareket halinde olmak isterler. Aşkta ise oldukça duyarlı ve duygusal bir yapıdadırlar.

N Cemiyet kaidelerine uymakta zorlanan, değişik düşünceleri olan insanlardır. Merkür tarafından idarendiği için süratli hareket eder, süratli düşünür ve hayal eforunu pratiğe dökebilirler. Harikuladeye erişme emelindedirler. Duyguları seri değişir, sık sık aşık olabilirler. Çekingen tutumlarına bakarak onların içe dönük olduğunu düşünebilirsiniz fakat göründükleri gibi değildirler. Aşkta istekli ve tenkidi bir yapıdadırlar. Tenkit Etmeye bayılırlar.

O – Ö Dışarıdan aldığı enerjiyi içine gizler, dışarıya kapalıdır. Bu da onu azıcık benmerkezci gösterir. Fazla duygusal oldukları için kıskançlığa da yatkındırlar. Sevdiklerini çok sahiplenirler. Ama yeniden kendi istekleri ağır basar. Empati marifetleri pek büyümemiştir. İnatçılıkları bazen insanları hiddetlendirecek noktaya erişir. Başarılı olmayı dilerler. Azimle çalışırlar ve istediklerini elde ederler. İnsanların hayranlıklarını kazanmak isterler ve pohpohlanmak güzellerine gider.

P Kendine güveni bütün olan P harfi insanı mesafeli ve sırlıdır. Çevresinde büyüyen hadiseleri takip etse de, şayet kendi işine mani oluyorsa ilgilenmekten vaz geçer. Kimi zaman benmerkezci tutumlar sergileyebilir. “Benim” dediği her şey onun için kıymetli ve özeldir. Numerolojik kıymeti 7 olan bu harf, eforu temsil eder. Kendinden emin olduğu için cemiyet içinde lider olmak ister. Sevgilisini de cemiyet içinde hürmet gören, kendine bakan, hoş insanlardan seçer.

R Cihandan aldığı enerjiyi kendine sürükleyen R harfi, 9 sayısıyla özdeştirilir. Hümanist doğrultuları ağır basar. Sulhtan yanadırlar. Anlamlı hareket etmeleri az yanılgı yapmalarını sağlar. Pratik akıllıdırlar, süratli hareket ederler. Fakat bazen o kadar çok şey düşünürler ki, sonunda karar vermekte zorlanırlar. Negatif özelliklerinin başında aniden hiddetlenmeleri gelebilir. Fakat saman alevi gibidir bu asap; seri söner. Kimi zaman müsamahasız hareketlerde bulunabilirler. Eforlu ve saygıdeğer insanlardan severler. Güzellikten ziyade, zekâ onlar için daha ehemmiyetlidir.

S – Ş Satürn tarafından idarenen S-Ş harfi insanı, eforlu ve sağlam yapısıyla tanınır. Çaba etmekten çekinmez ve güçlükler karşısında seri yılmaz. Üretken olduğu için el attığı her işte değişiklik yaratır. Cemiyet tarafından öğrenilmek, tanınmak ister. Karizmatik yapısı, adamcıl tutumları onu sempatik bir hale getirir. Duygusaldırlar, kırılmaktan korkarlar. Karar alma düzeyinde zorlanabilir, ani tepkiler vermeye eğilimlidirler. Para kazanmakta ise natürel bir marifetleri vardır.

T Neptün tesirindeki T harfi insanları hayalci güzergahlarıyla tanınırlar. Bazı şeyleri iç dünyalarında yaşamak onlara daha basit kazanç. Bir yandan şefkatli ve duyarlı iken, tanımadığı insanlara karşı mesafeli ve soğuk olabilir. Duyarlı olması, seri kırılmasına neden olur. Herkesin sözünü kafaya takabilir. Manevi istikameti çok gelişmiştir. Zaman zaman yaşadığı hayal kırıklıkları iş yaşamına da yansır. Dış etmenlere oldukça sarihtirler.

U-Ü Abecenin son sesli harflerinden U-Ü nün idareyici seyyareyi Jüpiter’dir. Elementlerinde ateş olması bu şahısların istekli ve talihli olduğunun işaretidir. Yetenekli ve sezgileri güçlüdür. İç seslerine güvenirler. Sabırlı ve paylaşımcı özellikleri ağır basar. Adının ilk harfi U-Ü olan şahısların öne çıkan negatif istikameti, fertsel kararlar alması olduğu gibi kararlarından kararsız yaşamalarıdır.

V V harfi 4 sayısıyla temsil edilir. Birleştirme, başlangıçları ifade eder. Yönetici Gezegeni Uranüs’şöhret tesiriyle başkaldırma ve kendi bildiği yolda hareket etme isteğini içinde barındıran bireylerdir. Bir sonraki saldırısı hipotez edilemeyen donakaltıcı şahsiyetleri vardır. Adının ilk harfi V olanlar kimi zaman acımasız tutumlar gösterebilirler. Bireysel davranmaktan severler. Yeniliklere karşı duyarlı ve isteklidirler.,

Y abecenin son harflerinden olup numerolojik kıymeti 7’dir. Gizemleri ve gizemleri temsil eder. Bağımsızlıklarına önemserler. Baskı altında yaşamak onlara göre değil, kısıtlamaya gelemezler. Düşüncelerini ifade etme teknikleri ile öne çıkarlar. Bellekleri güçlüdür. Kvaka basit unutmak bir kenara seneler üstesinden geçmiş olsa dahi dün yaşanmış gibi net bir biçimde anlatırlar. Depresif doğrultuları ağır basar.

Z Abecenin son harfi olan Z eforun harfe olan yansımasıdır. Kuvveti ve sağlamlığı simgeleyen Z harfini adında barındıran bireyler amaçlarına bağlı, inançlı karaktere sahiptirler. Aşka aşıktırlar, acı sürükleyeceklerini öğrenseler de aşık olmaya devam ederler. Z harfi içten ve hareketiyle yaşamın pozitif yanını aktarır. Beklentileri yüksek, duyarlı insanlardır. Naifliğin yanı sıra pratikliği ile donakaltıcı özellikleri vardır. Neptün’şöhret tesirinde oldukları için hayal kurmayı severler ve sırlı taraflarıyla ön tasarıya çıkarlar..

“Adınızın Baş Harfi Kişiliğinizi Yansıtıyormuş!” için bir yorum

Sevgi için bir cevap yazın Cevabı iptal et