Kalbinizde O Meseleniz Olsun İstemiyorsanız Uzak Durun!

Nargile kullanımının insan sıhhatini ne biçimde etkilediğini gösteren ve “Inhalation toxicology” mecmuasında yayınlanan bir araştırmada, nargile içilmesinin ardından kan tazyiki, nabız sürati ve kandaki oksijen doygunluğunda görülen negatif başkalaşımların ciddi ritim bozukluklarının habercisi olabileceği belirtildi. Araştırmanın neticesinde, nargile içimi evveli hiçbir ritim bozukluğu olmayan 33 gönüllünün 16’sında muhtelif ritim anormalliklerinin ortaya çıktığı da görüldü.

Çalışmada sıhhatli fertlerde nargile içimi sonrası karbonmonoksit seviyesinin ehemmiyetli seviyelere yükselmesi ilk defa noninvaziv kansız bir teknikle gösterildi. Sıhhatlı fertlerde nargileye bağlı toksik karbonmonoksit gazının ehemmiyetli ritim bozukluklarına ve EKG farklılıklarına neden olduğunu da gösteren çalışmaya, tamamen sıhhatli olduğu öğrenilen ve yaşları 18-40 aralığında 28’i erkek, 5’i bayan 33 birey gönüllü olarak katıldı.

“BİR SEANS NARGİLE İÇİMİNDEKİ NİKOTİN ÖLÇÜYÜ 50 SİGARADAKİNE EŞ KIYMET”

Araştırmaya ait söylemelerde bulunan Doç. Dr. Yunsur Çevik, tütün ve tütün mahsullerinin harcanmasının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygın bir alışkanlık ve ciddi problemleri getiren bir millet sıhhati meseleyi olduğunu ifade etti. Çevik, tütün mahsullerinde 4 binden fazla kimyevi madde bulunduğunu andırdırarak, sigara içilmesinin, nikotinin tesiriyle bağımlılığa yol açmasının yanında, tütün içeriğindeki bazı maddelere devamlı maruziyet yoluyla da çok rakamda hastalığa neden olduğunu anlattı.

Doç. Dr. Çevik, bunlardan en sık tesadüfülen ve en öğrenilenlerinin başta akciğer olmak üzere kanser, kalp-damar, beyin-asap hastalıklarıyla KOAH olduğuna dikkati sürükleyerek, şunları kaydoldu:”Suyun filtreleme tesirinden dolayı daha az hasarlı olduğu, bağımlılık yapmadığı ve suçsuz bir alışkanlık olduğu düşünülen nargile de insan sıhhatine en az sigara kadar hasar vermektedir. Nargilenin özellikle son 20-30 senelik süreçte, gençler tarafından daha fazla kullanıldığını görmekteyiz. Dikkat çekici biçimde 15-24 yaş grubu en çok nargile kullanımı olan yaş aralığını oluşturmaktadır.

Nargile içicileri nemli dumanın daha az rahatsız edici olması sebebiyle derin duman teneffüsü yaptıkları için sigara içicilerine göre daha fazla ölçüde karbonmonoksite maruz kalırlar. Bir seans 30-45 dakika nargile içimi neticesinde alınan nikotin ölçüyü takribî 50 sigara içilmesiyle alınan nikotin ölçüsüne denktir. Her ne kadar ağızlıklar tek kullanımlık olsa da değişik tertibatlar aynı kaldığı ve çoklu kullanım olması sebebiyle sıhhat açısından tütünün hasarlı tesirlerine ek, başka verem, uçuk ve hepatit gibi başka sıhhat tehlikelerini de birliktesi getirir.”

“DEĞİŞEN EKG TAHLİLLERİ ÖLÜMCÜL RİTİM BOZUKLUKLARININ HABERCİSİ”

Bu kapsamda nargilenin insan sıhhati üzerindeki hasarlarını tespit etmek için bir çalışma yaptıklarını ve araştırmanın “Inhalation toxicology” mecmuasında yayınlandığını dile getiren Çevik, çalışmaya alınan tüm fertlerin nargile içmeye başlamadan evvel, 12 kanallı EKG’lerinin, kan tazyiki, nabız gibi işlevlerinin ölçüldüğünü, nargile içiminin 30. dakikasında bu muayenelerin yine yapıldığını söyledi.

Çevik, nargile kullanımı evveli karbonmonoksit kıymetleri ortalaması yüzde 1,30 iken, nargile içimi sonrasında bunun yüzde 23,67’ye yükseldiğinin görüldüğünü, yeniden kan tazyiki ve nabız süratinde çoğalış, kandaki oksijen doygunluğunda ise anlamlı seviyede düşme tanımlandığını ifade etti.

EKG tahlillerinde genel olarak bedellerin, nargile içimi evveline göre anlamlı derecede çoğaldığını aktaran Çevik, şunları kaydoldu: “Bu farklılıklar büyüyebilecek ciddi ritim bozukluklarının habercisi kabul edilmektedir. Nitekim nargile içimi evveli hiçbir ritim bozukluğu olmayan 33 gönüllünün 16’sında muhtelif ritm anormallikleri de ortaya çıktı. Bu çalışmayla, ilk kez sıhhatli fertlerde nargile kullanımının, ölümcül ritim bozukluklarının habercisi olabilecek EKG farklılıklarına neden olduğu gösterilmiş oldu.

Nargile kullanıcıları genel olarak nargilenin sıhhate tesirleri hakkında çok az bilgiye sahiptir ve nargilenin sigaraya oranla daha az hasarlı olduğu inancındadırlar. Oysaki bir nargile içimi zamanınca teneffüs edilen duman ölçüyü bir sigara içimiyle teneffüs edilenden 50-100 kat daha fazladır. Nargile içimiyle alınan karbonmonoksit gaz ölçüyü de sigaraya göre oldukça fazla olup, karbonmonoksit zehirlenmesinin bir tesiri olarak kalp etkilenimi ve bunun göstergesi olan EKG farklılıkları ortaya çıkabilmektedir.”

Tütün ve tütün mahsulleriyle gayrette, nargile içenlerin mümkün yan tesirler açısından bilinçlendirilmesinin, buna bağlı karbonmonoksit etkilenimi neticeyi vefatların önüne geçilmesine katkı sağlayacağını dile getiren Çevik, devlet ve sivil toplum kuruluşlarının uzun senelerdir sigaraya karşı verdikleri çaba kararlılıkla sürdürülürken, bunun nargile için de gösterilmesinin cemiyet sıhhati açısından son derece ehemmiyetli olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bir cevap yazın