Kız Evladı Olanlar İçin

Peygamber Efendimiz’in zamanında yaşayan iki kız çocuğu olan yoksul bir bayan vardı. Bayan, bir gün çocuklarının elinden tutarak Hz. Aişe’nin yanına gitti. Hz. Aişe bir şeyler vermek için bakındı. Yalnızca bir hurma bulabildi. Daha fazla bir şey veremeyişin üzüntüyü ile hurmayı bayana verdi.

Yoksul bayan, kendisine uzatılan hurmayı alıp kızlarına paylaştırdı. Bayanın bu analık şefkati ve acımayı Hz. Aişe’nin gözünden kaçmadı. Hadiseyi Peygamber Efendimiz’e anlattı. Efendimiz, kendi nefsine çocuklarını seçim eden anne için şöyle emretti: “Bayan, erkek rastgele bir mümin, kız çocukları suratından bir suretle kasvet sürüklerlerse bunu hayır öğrensinler. Zira kız çocukları, onları cehennem ateşinden gözeten birer perde olurlar.” Buhari, Edeb, 18

“Kim iki kız çocuğu ergenlik çağına vardıktan sonra yanında kaldıkları veya o kimse onların yanında kaldığı zamanca, onlara iyi davranıp ihsanda bulunursa, kızları onun cennete girmesine vesile olurlar.” İbn Mace, Edeb, 3 “Kim ki üç tane kız çocuğu olur da buna dayanır başka bir deyişle çocuklarının kız olduğundan şikâyetçi olmaz varlığından onları yedirir, içirir ve giydirirse kıyamet günü o kız çocukları onun cehennem ateşine perde olurlar.”

İbn Mace, Edeb, 3 “Kim ki üç tane kız çocuğu yetiştirir, hoş terbiye eder, evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa, o şahıs için cennet vardır.” Ebu Davud, Ahlak, 120, 121 “Kimin üç kızı ve üç kız kardeşi veyahut da iki kızı veya iki kız kardeşi olup da uyumlarını hoş sağlar, onlar hakkında Allah’tan korkarsa, o şahıs için cennet vardır.” Tirmizi, Bir 13 “Her kim iki kız çocuğunu erişkinlik çağına gelinceye kadar geliştirip terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yanyana bulunacağız.” Müslim, Bir, 149; Tirmizi Bir, 13 “Her kim kız çocukları suratından bir kasvete uğrar da onlara iyi bakarsa, bu çocuklar onu cehennem ateşinden gözeten bir siper olurlar.” Buhârî, Zekât, 10, Edeb, 18; Müslim, Bir, 47 Ayrıca bk Tirmizî, Bir, 13 Hanımlara, saygıdeğer yerlerini İslam vermiştir! İslam’ın hanımlara verdiği ehemmiyet ve saygıdeğerliğin, çok sarih misallerini bir hayli hadiste mevcuttur. Mümin hanımların,

Allah indindeki saygıdeğerliği kuşkusuz yüce Mevla’nın hikmetlerinde saklıdır. Kız çocuklarının yetiştirilmesi çok güç ve çok gider gerektirmektedir. Anne ve babalar, yetiştirdikleri kız çocuklarının, karşılığını en üst derecede alacaklardır.

Bir cevap yazın