Ömründe 4 Kere Okuyana Mucizeler Yaşatan Muazzam İstiğfar

Abdullah İbni Sultan r.a istigfarıdır ! Hz. Ali r.a peygamber efendimiz s.a.v emri ile yazıya dökülen bir duadır…

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi hamde yüvafinniame ve eşhedü en la ilahe illallahu vahdehü la şerikelhü şehadeten müberraeten mineşşekki vettühemi ve eşhedü enne seyyidina muhammeden nebiyyine abdühü ve rasulühü seyyidül arabi vel acemi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi efdalil ümem. Manasi;

Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allah’u Te’ala’ya hamdü senalar olsun. Ben şek ve töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle tanıklık ederim ki Allahu teala’dan başka hiç bir ilah yoktur.yine tanıklık ederim ki peygamberimiz, efendimiz muhammed o’nun kuludur. rasulüdür, arab’ın ve acemin efendisidir.

Allah’u teala ona ve ümmetlerin en üstü olan aline, ashabına, eşlerine ve zürriyetine salat ve selam eylesin’

Bu istiğfarın Erdemleri şunlardır : Bu istiğfari okuyan ve evine yahut eşyasinin içine koyan kimseye, Allahu teala;

★1000 sıddık sevabi, ★80.000 bin melek sevabi, ★80.000 şehit sevabi, ★80.000 hac sevabi ,

★80.000 mescit imari sevabi, ★boynu cehennemden azad olunmuş 80.000 bireyin sevabi, ★havz-i kevserden içen 80.000 bireyin sevabi , ★abidlerden 80.000 abid sevabi

★melaike-i kiramdan 80.000 melek sevabi ★7 kat gök ehlinin sevabi, ★7 kat yer ehlinin sevabi,

★8 cennet kapisindan girenlerin sevabi, arş’in ve kürsi’nin taşiyicilarinin sevabi, levh-i’in ve kalem’in misyonlularının sevabi

★Nuh,İbrahim , Musa, İsa İbni Meryem ve Muhammed s.a.v in sevablari kadar sevap ihsan eder.

Bu istiğfari ömründe 1 kere bile okuyana da, cehennem ehlinden olsalar dahi anne-babasini da Allah’u te’ala bağişlar. Gecesinde ve gündüzünde bunu okuyan, Nebi s.a.v.in civarinda olur. Bu istiğfari okuyana Allah\u teala 80.000 casrköşk bina eder. Her bir hücrede 80.000 serir, seririn üzerindede hurinden 80.000 huri bulunur. Onlarin her birinin başi ucunda da dünya ve içindekilerini gölgeleyecek kadar büyük bir ağaç olur.

İşte bu mükafatlar bu istiğfari ömründe 4 kere okuyanlar içindir. Kuşkusuz Allah-u te’ala’ o şahsa mekke, medine ve beyt-i makdis’te iman edenlerin sevabini verir. Bunu okuduğu gece veya gündüzünde ölüm edecek olursa Allah-u teala’ 80.000 meleğe onun cenazesine katilmalarini ve kendisi için istiğarda bulunmalarini buyurur.

Mahşer günü suratı aydan daha parlak olur. ozaman mahşer ehli: ‘Bu sevk edilmiş bir nebi peygamber midir,yoksa mukarrebyakin kilinmişmelek midir? der de: Hayir adem oğullarindan gelişigüzel bir kuldurki allahu teala ona bu duanin bereketini değer katmıştır. Sonda bineceği bir burak getirilir de böylece cennetin kapisina yürür ve hesapsiz oraya girer. Bu istiğfarı okuyana yılan, akrep, yırtıcı, hayvan yaklaşamaz.

Kendisi ani vefattan kurtulur. Allah-u te’ala’ona rahmet nazarıyla tecelli eder ve o ifritlerden, iblislerden, cinleren ve tam işkencelerden selamet bulur. emretti. Kaynak Abdüh muhammed baba el-mecmuatü-l mübareke,fi’s-semavati’l me’sura ve’l-e’mali’i-mebrura,sayfa:11-17, cübbeli ahmet öğretmen istigfar risalesi

Bir cevap yazın