Omurilik urunun bulguları

Beyin, Asap ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op Dr Mahmut Gökdağ , Omurga ve omurilik urlarının ilk ve ikincil olmak üzere iki grupta araştırılabileceğini söyledi.

İlk urlar omurgayı oluşturan yapıların hücrelerinden kaynaklanan urlardır diyen Op Dr Mahmt Gökdağ , İkincil urlar ise akciğer, meme, prostat, böbrek ,lenfoma, mide barsak sistemi rahim gibi uzuvlardan omurgaya dağılan metastatik urlar denilen urlardan oluşurlar dedi. Bir öbür sınıflandırma ise omurilik çeperinin dışında olanlar ekstradural, omurilik çeperi ile omurilik arasında olanlar intradural ekstrameduller ve omuriliğin içinde olan urlar intrameduller şeklindedir.

UR BULGULARI NELERDİR ?

Omurga ve omurilik urlarının, boyun sırt ve belde mesken yerine göre belirtiler verdiklerini belirten Beyin, Asap ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op Dr Mahmut Gökdağ , En sık tesadüfülen belirtilerin sızı olduğunu ve genelde sırt sızısı biçiminde başlayabildiğini anlattı.

Bu sızılar özellikle istirahat halinde dinlenmekle geçmez ve geceleri daha fazladır. Sızı genellikle yaygın olup seyrek bölgeseldir. Bazı hastalarda karın sızısı biçiminde başlayabilir. Sızıyla birlikte mesken yerine göre; boyun bölgesinde ura bağlı bası varsa, hem kollarda hem bacaklarda efor kayıpları, anlaşma hissi görülebilir. Sırt ve bel bölgesinde ur varsa yalnızca bacaklarda eforsuzluk, anlaşma, yürüyememe gibi vaziyetler görülebilir.

Yeniden omurilik ve omurga urlarında mesane ve barsak sistemi hakimiyeti bozulabilir. İdrar kaçırma, dışkı hakimiyetini sağlayamama, cinsel işlev kaybı ortaya çıkabildiğini anlatan Op Dr Mahmut Gökdağ , Reflekslerde bozulmalar, bütüne yakın hissizlik, yatağa bağımlılık gidişatı görülebildiğinden bahsediyor.

Bazı urlarda baskının derecesine bağlı olarak eforsuzluk bir iki gün içerisinde çok süratli ilerleyebilir. Bazı urlarda eforsuzluk yavaş ilerler çok sinsi izler. Çocuklarda noksanlık, eforsuzluk, düşme hamleleri, biçiminde güç kayıpları sıktır. Çocuklardaki bir öbür yakınma ise omurgada alana gelen skolyoz dediğimiz eğriliktir.

OMURGA VE OMURİLİK URLARININ TEHLİKE FAKTÖRLERİ

Omurga ve omurilik urlarının da öbür urların çoğunda olduğu gibi bütün olarak sebebi öğrenilmemektedir diyen Op Dr Mahmut Gökdağ, Genetik etmenler, bazı kimyevi casuslar, ışınım ışınları, virüsler bu urların yaradılışında tehlike etkenleridir diyor. Özellikle ikincil başka uzuvlardan dağılan kanserler omurgayı çok severler.

NASIL TANI KONUR?

Omurilik ve omurga urlarının en sık bulgusu sızı olduğundan ilk olarak hasta bu şikayetle doktora müracaat etebilir. Op Dr Mahmut Gökdağ ,Hastalığın hikayesi ve iyi bir nörolojik tetkik bu tanıdan şüphelenmek için yol göstericidir dedi. Yeniden radyolojik görüntüleme usulleri tanıda temeldir.

Tetkik neticelerine göre omuriliğin ve omurganın hangi seviyesinden şüpheleniliyorsa buraya müteveccih radyolojik muayeneler yapılır. Direk grafiler, bilgisayarlı tomografi, manyetik titreşim görüntüleme, anjiografi, kemik sintigrafisi tanıda kullanılan yöntemlerdir.

Özellikle kanser olduğu öğrenilen hastaların omurga üzerinde sızı olması, kol ve bacaklarda eforsuzluk büyümesi gidişatında kesinlikle omurga uru istikametinden muayene edilmesi gerekmektedir.

OMURGA VE OMURİLİK URLARI NASIL REHABİLİTASYON EDİLİR?

Omurilik ve omurga urları rehabilitasyonu beyin ve asap cerrahisi, nöroloji, ışınım onkolojisi, medikal onkoloji, patoloji gibi dalların beraber karar vererek rehabilitasyon ettikleri urlardır. Tanıya müteveccih lüzumlu operasyonlar bitirildikten sonra urun yeri ve mümkün tipi tespit edilir ve rehabilitasyon alternatifleri sunulur. Rehabilitasyonda cerrahi teşebbüs, radyoterapi, kemoterapi, immunoterapi gibi usuller tek veya bir arada kullanılabilir.

Cerrahi: Omurilik ve omurga urların çoğunda cerrahi rehabilitasyon temeldir. Son senelerde teknolojideki çoğalış ile bu urların tanısının basitleşmesi özellikle cerrahide mikroskobun kullanılması ile gülümseyici neticeler alınmaktadır. Özel tekniklerle radyolojik teşebbüs altında bu urların çoğundan biyopsi alınabilmekte ve patolojisi tanımlanmaktadır. Omurilik çeperi içerisindeki iyi mizaçlı urlar tam olarak mikrocerrahi tekniklerle basitçe çıkarılmaktadır.

Omuriliğin içerisindeki urlar şayet yaygın değilse yeniden mikrocerrahi usullerle çıkarılabilir. Omurilik çeperi dışındaki urlar; bunların çoğu metastatik urlardır ve bunlar omurgada kırıklara yol açabilirler. Omurganın yük taşıma kapasitesini eksiltebilirler. Ciddi derecede güçsüzlük ve sızılara yol açabilirler. Bu metastatik urlarda özellikle ışınım onkolojisi ve medikal onkoloji beyin cerrahisi dallarının ortak karar vermesi gereklidir.

Özellikle omurga tutulumu olan kanserli hastalarda cerrahi teşebbüsün emeli uru tamamen çıkarmaktan ziyade hastanın konforlu hayatını sürdürmesini sağlamaktır. Bu hastalarda omurilikteki baskıyı kaldırdıktan sonra omurgayı destekleyici muhtelif implantlar takılmakta ve hastanın rahat yaşamasına imkân sağlanmaktadır.

Örneğin:
Bir hastamız 34 yaşında Kazakistan’da yaşıyordu. Uzun zamandan beri omurgasında ur olduğu öğreniliyor ve ülkesinde yapılan muayeneler neticeyi rehabilitasyonu için hastanemize müracaat etiyor. Hastaya çekilen filmleri araştırdıktan sonra oldukça güç bir operasyon olacağını ve bu operasyonu yapabileceğimizi öğrendirdik. Ur bel bölgesinde omurilik içinden dışarı böbreğin altına doğru taşmış takribî 6-7 cm büyüklüğünde idi.

Urun türü schwannoma dediğimiz bir omurilik uru. Bevliye hekimimiz Op Dr. Erkan Erbay beyin cerrahı hekimimiz Op Dr Mesut Yılmaz ve Op Dr Mahmut Gökdağ tarafından takribî 3-4 saatlik bir işlemle gerçektirildi. Urun tamamı çıkarıldı. Hastamız şu an gayet sıhhatli bir biçimde meselesiz yürüyor. Hastamızın aynı zamanda omurgasında skolyoz dediğimiz omurga çarpıklığı olduğu için 3-4 ay sonra omurga çarpıklığına müteveccih harekât gerçekleştirilecek.

Radyoterapi: Omurilik ve omurga urlarının hemen hemen hepsi ışınıma duyarlıdır. Cerrahi teşebbüs evveli ve sonrası yarıyılda bu urlara radyoterapi verilmektedir.Özellikle tanısı konulan ve patolojik tiplenmesi yapılan urlarda operasyon sonrası erken yarıyılda radyoterapi yapılabilmektedir diyen Op Dr Mahmut Gökdağ Radyoterapide ura müteveccih ur hücrelerinin öldürülmesi ile bayağı dokulara hasar vermeyecek biçimde tasarlanmakta olduğunu belirtti.

Kemoterapi: Bu usul öbür rehabilitasyon usullerine yardım olarak omurilik ve omurga urlarında ura müteveccih kimyevi maddeler verilerek urun küçültülmesi esasını direnir. Medikal onkolog ve beyin cerrahının işbirliğinde verilir.

Bir cevap yazın