Peygamberimiz bütün 1400 sene evvel uyarmıştı

Peygamberimiz bütün 1400 sene evvel u-yarmıştı İŞTE O HADİS-İ ŞERİFLER…

Ayakta su içmek hususunda söylenen hadisler şunlardır: “Şayet ayakta su içen kimse midesine verdiği hasarı öğrenseydi içtiği suyu kuşkusuz ki geri kusardı” Abdürrezzak 10/427 hadis 19588.

Resûli Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem “Ayakta su içmeyi menetmiştir” ifadesi, Müslimin bir başka dedikodusunda “Ayakta su içmekten men etmiştir” biçiminde geçmektedir. Müslim, Eşribe 112, 114

Ebû Hüreyre radıyallahu anhdan söylenti edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle emretti: “Hiçbiriniz ayakta su içmesin. Unutarak içen de kussun!” Müslim, Eşribe 116

İŞTE TIP DÜNYASININ HADİS-İ ŞERİFLERİ DOĞRULAYAN BİLİMSEL AÇIKLAMALARI..

Ayakta su içmenin insanlara tıbben hasar verebileceğini belirten uzmanlar, “İnsanların mideleri pozisyonlarına göre değişiklik gösterir.

Yani ayakta ve oturur durumdaki midenin pozisyonu değişiktir. Ayakta duran bir insanlar şayet akışkan yiyecek kapsasa doğrudan doğruya onikiparmak bağırsağına geçer.

Bu da midenin minik çarpıklığına uyan kısmında Waldeyerin mide sokağı sınan oluk bulunur. Akışkan yiyecekler bu yolu takip ederek kesintisiz minik bir sarihliği olan mide çıkışını geçerek onikiparmak bağırsağına geçer.Yani şöyle diyecek olursak insanların ayakta su içmeleri neticesinde suyu gücenir ve hiçbir yere tesiri olmadan direk onikiparmak bağırsağına geçer. Su insanlar için önemlidir.

Bu akışkanı ayakta içtiklerinde bedendeki su midede birikmez ve bedene hiçbir bereketi olmaz. Şayet insanlar akışkanı oturarak kapsasa bunlar evvel midede birikir, asitle karışarak mikropları can verir ve sonra onikiparmak bağırsağına geçer.

Bu gidişatta oturarak su içme usulüne uymakla insan kolera dahil, bir çok insan hastalıklarından korunmuş olur. İnsanlar gelişigüzel yerde akışkanları alıp ayakta kapsasalar bazı hastalıklara ve riske daha fazla maruz kalırlar.” dedi.

Bir cevap yazın