Şifalı Nebatlar Hiçbir Yan Tesir Göstermeksizin Diyabet İlaçlarının Yerini Alabiliyor

Şifalı nebatların endüstriyel ilaçlardan daha tesirli ve en ehemmiyetlisi yan tesirsiz olduğu bu sefer Mississippi Üniversitesi Eczacılık analistleri tarafından teşhir edilmiştir. Şeker hastalığı/diyabet için bir ekip şifalı nebatlar üzerinde kapsamlı incelemelerde bulunan analistler nebatların tehlikesiz bir biçimde hücresel PPAR reseptörlerini etkileyebildiği ve dolayısıyla Bu nebatların glikoz, insülin, ve yağ metabolizmasını tertip etmekte destekçi olabildikleri gözlemlenmiştir.

Bu araştırmada bütün olarak 94 nebat familyasından 263 nebat özü izlenmiştir ve 8 nebat özünün PPAR Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-Gamma reseptörlerini faalleştirdiği gözlemlenmiştir.
5 nebat özünün her iki reseptöründe etkinleştirmiştir. Bunlar; Arabistan DefnesiDaphne Gnidium, Japon Anasonu Illicium Anisatum, Mermi Kalem Ardıcı Juniperus Virginia’na, Kara Halile Terminalia Chebula, Ve Tüylü Çekem Thymelaea Hirsuta.
Bunlardan Karahalile Ve Tüylü çekem PPAR Ve PPAR reseptör proteinlerine ehemmiyetli teşviklerde bulunmakta olup, adipogenez hain verilen ve obezite tehlikesini artıran, yağ hücrelerinin büyüme işlevini yasakladığı görülmüştür[2][3][4].

Karahalile ve Tüylü çekem yağ hücresi gelişimini manilerken Arabistan Defnesi ile Mermi Kalem Ardıcı yağ hücrelerini eksilttiği görülmüştür. Dolayısı ile obeziteyi eksiltmek için birer çaredirler.

PPAR RESEPTÖRLERİ NELERDİR?

PPAR reseptör proteini hücrelerin insülin alımını sağlayarak kan’da bulunan glikozu kullanabilmelerini sağlar. Eğer hücreler insülin alımında bulunmazlarsa glikozu kullanamaz ve glikoz ’un kan’da kalmasına neden olurlar. Kan’da glikozun hürce kalması; yüksek kan şekerine ve dolayısı ile şeker hastalığına, arter zararına, obeziteye, kalp ve öteki muhtelif hastalıklara neden olabilir.

PPAR reseptör proteini de hücrelerin insülin mukavemeti geliştirmelerinin tehlikesini düşürmektedir.

Yani PPAR proteinlerinin rakamını ve kullanılabilirliğini artırmak, hücrelerin insülin alımını ve dolayısı ile glikoz kullanımını düzenlemektedir.

NATÜREL BİR BİÇİMDE YAN TESİRSİZ DİYABET KONTROLÜ

Bu nebatların yan tesirsiz PPAR reseptörlerini etkinleştirerek şeker hastalarına insülin hormonunu daha iyi işleyebilmelerini sağlamaları kayda kıymet bir buluştur. Peki neden?
Bu iki proteini amaç alan şeker hastalığı, tansiyon ve kolesterol gibi hastalıklar için üretilen endüstriyel bir ilaçlar mevcuttur lakin genellikle yağ hücrelerinin faize ve artması kalp hastalığı tehlikesini artırması gibi bir çok yan tesire sahiptir.

Mesela rosiglitazone bir şeker hastalığı ilacı olup kalp krizi kalp yetmezliği ve felç gibi yan tesirlere sahip rakamda ve şiddette yoğun olan bir ilaçtır 2010’da AB ve Amerika Birleşik Devletleri bu ilaç hakkında araştırma başlattıktan sonra Sağlık Bakanlığı bu ilaç hakkında toplatma kararı almıştır.

Bu arada Karahalile gibi tıbbi nebatların glikoz tertip etme ve insülin mukavemetini eksiltmekle birlikte öğrenilen hiçbir yan tesiri yoktur yan tesirleri olsa dahi yararlı yan tesirleri olacağı mduhtemeldir.

Karahalile sindirim sistemi destekçisi ve kan şekeri tertip edicisi olarak kullanılan natürel Triphala ilacında bir parçadır. Triphala, Ayurveda ismi verilen Hindistan’a ait 3000 senelik natürel tıp ekolüne ait bir ilaçtır.

Çin’in Sichuan üniversitesi 2012 senesinde yaptığı bir araştırmada Karahalile´nin kan şekerini tertip ettiğini bularak bu buluntuları desteklemiştir.

Ve İtalya’da yapılan bir araştırmada Karahalile nebatının anti kanserojen kalitelere sahip olduğu bulunmuştur.

Bir cevap yazın