Sihhatle Yaşamak İçin Uymamız Gereken Altın Kaideler

Uzun ve sağlıklı yaşamak için herkes kendine göre, deneyimleri ve görgüleri oranında bazı nasihatlerde bulunur. Ferdi nasihatlerin dışında dünya tıp otoritelerinin muhtelif ülkelerde yayınlanan aylık ilanlarını kaynak olarak ele alırsak, uzun ve sağlıklı yaşamak için şu kaidelerin öngörüldüğünü görürüz:

Yeme İçme

Her türlü sebze, tam meyvalar ve yoğurt başlıca beslenme kaynağınız olsun. Yoğurdu bilhasssa önemsememe etmeyiniz. Fazla etten, ekmekten, tatlı, tuzlu, ekşi, baharat, yağ, ve içkiden uzak kalınız.

Şişmanlıktan Kaçınma

Sıhhatli yaşamanın en ehemmiyetli koşulu kalbin kumpaslı çalışmasıdır. Onun çalışmasını yasaklayan tam maniaları ortadan kaldırmak gerekir. Kalbe en büyük yükü fazla kilolar verir. Fazla kilo, kalbe taşıyamayacağından fazla yük yüklemek demektir. Fazla yüklenen bir hamal nasıl sendeler düşerse, çok kilolu bir bedendeki kalb de her an durabilir.

Konutluluk Yaşamı

Genç yaşta evlenin. Tam ömrünüzde her türlü türü faaliyetleriniz kumpaslı olsun. İfrat ve tefritten sakınınız. Ortasını bulunuz. Asap sisteminin sıhhatli olmasının baş koşulu budur. Mutlu bir konutluluk yaşamı olan erkek ve bayanlar daha çok yaşarlar, ruhen ihtiyarlamazlar.

Moral

Moralinizi bozmamaya çalışın. Öfkelendiğinizde dargın hareketler yapmayın. Asaplı laflar sarfetmeyin. Bu mevzuda kendinize asaplı olmadığınız zamanlar da telkinlerde bulunun.

Üzüntü ve asaplılık halinde şunu hiçbir zaman önemsememe etmeyin: Sarih havaya çıkın ve pak hava alın. Pak hava ciğerlerinize daha fazla oksijen akıtır. Kumpaslı bir kan dolaşımı, asap sistemini müsbet biçimde tesirler, sakinleştirir.

Kırlar, deniz kenarları, ormanlar, yaylalar pak havanın olduğu her yer bırakamayacağınız dolaşma yerleriniz olmalıdır.

İş Yaşamı – Meşguliyet

Hangi yaşta ve hangi vaziyette olursanız olun, meşgul olacak, sizi sosyal, psikolojik ve iktisadi istikametten tatmin edecek bir işle meşgul olunuz. Hiçbir zaman boş kalmayınız. Sakatlık, hastalık gerekçe değildir. Onların da yapabileceği işler vardır.

En azından okuyun, el işleri yapın. Kabiliyetlerinizi geliştirin. “Çok işim var, başım işten ağrıyor, sürem yetmiyor” diyen insanlar hakikatinde mutlu insanlardır. Bu vaziyette insanlar yaşamdan zevk alırlar. Zira hem kendilerine hem başkalarına bereketli olurlar.Bereketli olan insanlar ruhi bir rahatlık içinde olurlar. Bunun tadı bambaşkadır.

Sırf sohbetler, günlük işlerle günler geçmez. Dünyaya gelişimizin, yaratılmamızın bir nedeni vardır. Her insan evvel bunun farkına varmalı, ot gibi bir yaşamdan vazgeçmelidir.

Devamlı bilme mücadelesi ve fiili, yeni ve bereketli kursları, dersleri takip etmek, spor yapmak, yoksul insanların parasal ve manevi sorunları ile uğraşmak insanı yaşama bağlar insan olmayı hatırlatır.

Tembellik tam bunlara mani olur. Üşengeç insan hiç kimseye elini uzatmayacağı için, kimseye de verimi olmaz. Bencil olur çıkar. Bencil insan mutlu olamaz. Zira bir zaman sonra başka insanlarla münasebeti kesilir. İyice yalnız kalır. Böylece kendi başını kendi yemiş olur.

Emekli olmak demek de, her şeyin bittiği, bir uyku, pinekleme ve zaman tüketme devrinin başladığı anlamına gelmez. Emekli, bedence sağlam olmasa da, kafaca, deneyim ve görgü ile bilgi doğrultusundan üstün insan demektir.

Bu deneyim ve kültüründen başka insanların da yararlanması için mücadele tüketmeli, bir yandan da spor, gezi gibi vakalarla yaşamını zenginleştirmeli, sıhhatini gözetmelidir. İnsan can vermeden ölmemelidir.

Spor

Daima spor yapınız. Bunu sistemli ve tasarılı asıllaştırınız.

Bir cevap yazın