Türkiye mide kanseri raporu söylendi

Parasal ve manevi yükü dünya genelinde yüksek olan ve vefat sebepleri arasında ilk sıralarda yer alan mide kanseri, Türkiye’de erkeklerde beşinci en sık tesadüfülen kanser cinsi. Bu mevzuyla alakalı hazırlanan rapor, mide kanserinin yarattığı büyük ekonomik yüke; mide kanseri hastalarının, hasta yakınlarının ve doktorlarının mide kanseri ve rehabilitasyonuna dair farkındalık seviyesine; ayrıca yenilikçi mide kanseri rehabilitasyonlarına müteveccih davranışlara ışık tutuyor.

Araştırmaya göre mide kanserinin Türkiye’de neden olduğu toplam ekonomik yük takribî 4,6 milyar TL. Erkeklerde bayanlara oranla genelde iki kat daha fazla görülen mide kanserine en sık 50’li ve 60’lı yaşlarda tesadüfülüyor. Ayrıca düşük sosyoekonomik seviyeli cemiyetlerde görülme sıklığı yükseliyor. Dünyada kansere bağlı vefat sebeplerinde ilk sıralarda yer alan mide kanseri, Türkiye’de ise erkeklerde beşinci en sık tesadüfülen kanser cinsi. Bir ilaç şirketinin yardımıyla hazırlanan Türkiye Mide Kanseri Raporu’nda mide kanserinin ekonomik yüküne ve Türkiye’de mide kanserine müteveccih bilgi seviyeyi ve algıya ait ehemmiyetli neticeler ortaya çıktı.

“KANSER REHABİLİTASYONLARI SGK TARAFINDAN FİNANSE EDİLSİN” DİYE DÜŞÜNÜLÜYOR

Toplumda, mide kanseri hastalarında, hasta yakınlarında ve doktorlarda, mide kanseri ve rehabilitasyonunun farkındalık seviyesini tanımlamayı kasteden bu araştırma kapsamında doktorlar, hastalar, hasta yakınları ve genel ulus arasında mide kanseri bilgi seviyeyi ve algısının ne olduğu ölçümlenmeye çalışıldı. Ayrıca, yenilikçi mide kanseri rehabilitasyonlarına müteveccih davranışların anlaşılması kastedildi. Araştırmaya göre katılımcılar erken teşhis ile mide kanserinin rehabilitasyon edilebilir bir hastalık olduğunu düşünüyor. Araştırma kapsamında genel milletin 3’te birinin, mide kanseri hastalarının ve hasta yakınlarının ise takribî yarısının, mide kanseri hastalarına zamanında tanı konulmasını ve uygun ilaçlarla rehabilitasyon edilmelerini önleyen maniler olduğunu düşündüğü ortaya çıktı. Genel ulus, hasta ve hasta yakınlarının tamamına yakını %94, ömrü uzatacak pahalı kanser rehabilitasyonlarının SGK tarafından finanse edilmesi gerektiğini düşünmektedir.

DOKTORLAR REHABİLİTASYONA ULAŞAMADIKLARINDAN HASTALARIN %75’İNDE REHABİLİTASYONU DEĞİŞTİRİYOR

Doktorların çoğu, son 20 senede mide kanseri hasta rakamının çoğaldığını buna rağmen mide kanseri hastalarının hayat zamanlarının uzadığını düşünüyor. Doktorların yarısı hem erken teşhis usullerini yeterli bulmuyor hem de var olan tüm rehabilitasyon alternatiflerinin ülkemizde bulunmadığını ifade ediyor. Yalnızca %20’si “var olan tüm mide kanser rehabilitasyon alternatifleri ülkemizde bulunmaktadır” ifadesine katılıyor. Doktorlar, rehabilitasyona ulaşılamadığı için mide kanseri hastalarının %75’inde rehabilitasyonu değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Araştırmada doktorlara göre karşılanmamış gereksinimlerin başında şunlar geliyor:

 • Palyatif yardım/merkez yetersizliği,
 • Yurt dışında onay almış ilaçların Türkiye’de kullanılamaması,
 • Erken tanı usullerinin eksik oluşu,
 • Tesirli rehabilitasyon alternatifi azlığı
 • Sağ kalımı artıran tedaviler

Doktorlara göre sırasıyla en ehemmiyetli 10 mesele ise şöyle:

 • Mide kanseri rehabilitasyonuna çok disiplinli yanaşan değişik dal hekimlerinden oluşan takımı olan vb sıhhat müesseselerinin azlığı
 • Yurt dışında var olan mide kanseri ilaçlarının Sıhhat Bakanlığı tarafından onaylanma süreci uzun olduğu için, Türkiye’deki hastaların ilaca geç erişmesi
 • Mide kanseri hastalarına psikolojik yardım hizmeti sağlayan merkezlerin eksik oluşu
 • Mide kanseri hastalarına müteveccih kapsamlı tanı ve rehabilitasyon merkezinin yeterli rakamda olmaması
 • Yatarak rehabilitasyon görmek zorunda olan mide kanseri hastaları için hudutlu yatak kapasitesi
 • Mide kanseri hastalarına zamanında tanı konulmasını ve uygun ilaçlarla rehabilitasyon edilmesini önleyen maniler olması
 • Türkiye’de onaylanmış bazı mide kanseri ilaç kıymetlerinin SGK tarafından karşılanmamasının hastaları finansal acıdan güçte vazgeçmesi ya da tamamen ilaca ulaşımı engellemesi
 • SGK tarafından karşılanmayan mide kanseri ilaç̧ kıymetlerinin çok yüksek olması
 • Yurt dışında olup, Türkiye’de olmayan rehabilitasyonlara erişemediği için yaşamını kaybeden mide kanseri hastalarının olması
 • Sıhhat müesseselerinde, mide kanseri rehabilitasyonundan mesul kaliteli ve nitelikli kaliteli sıhhat personeli rakamının eksik oluşu

MİDE KANSERİNİN EKONOMİK YÜKÜ TAKRİBÎ 4,6 MİLYAR TL

Mide kanseri ekonomik yük çalışmasında, doğrudan maliyetler ve dolaylı maliyetler göz önünde bulunduruldu. Dolaylı maliyetler toplam maliyetin %91’ini ve doğrudan maliyetler toplam maliyetin %9’unu oluşturuyor. Araştırma kapsamında, toplam hasta başı vasati doğrudan maliyetin 45.542,3 TL olduğu ortaya çıktı. Türkiye’de mide kanseri hastaları için toplam doğrudan maliyetler ise 403.752.831,60 TL olarak hesaplandı. Dolaylı maliyetler için erken vefat, erken emeklilik ve yapım kayıpları dikkate alındı. Toplam dolaylı maliyet 4.191.706.986 TL olarak bulundu. Netice olarak Türkiye için mide kanserinin toplam ekonomik yükünün takribî 4,6 milyar TL olduğu ortaya çıktı.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Müesseseyi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın rapor hakkında şunları söyledi: “Mide kanseri dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanserlerden olup, kansere bağlı vefatların da en önde gelenlerinden biridir. Sıhhat Bakanlığı Ulus Sıhhati Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığı’nın 2014 seneyi istatistiklerine göre Türkiye’de mide kanseri, erkeklerde surat binde 14,3 insidans ile beşinci, bayanlarda ise surat binde 6,5 insidans ile altıncı sıklık sırasında yer alır.

Erkekler ve bayanlar için sırasıyla tüm kanserlerin yüzde 5,9’u ve 3,9’u mide kanseridir. Mide kanserinden vefatlar ise senede takribî surat binde 12’dir. Bu kanserde rehabilitasyon zaferi doğrudan ur düzeyi ile ilişkilidir. Ne Yazık Ki ülkemizde hastaların yalnızca %11.2’si erken aşamada müracaat etmekte, %54.4’ü yerel ileri, %34.4’ü ise metastatik aşamada tanı almaktadır. İleri safha metastatik mide kanserinde potansiyel kür kısmeti olmamakta, rehabilitasyonun esas emeli sağ kalımı uzatmak ve hayat niteliğini üst seviyede tutmaktır.

Bu hastalığın tıbbi, sosyal ve psikolojik istikameti dışında, hasta, hasta yakını ve sağlık kurumuların, hem sosyal güvence müesseseleri hem devlet hem de hasta patronu için göz önünde yakalanması gereken bir ekonomik ebadı bulunmaktadır. Tüm bu hastalık ebatları hastalığın yükünü ortaya koymaktadır. Bu raporda ülkemizde mide kanserinin hastalık yükü tahlil edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen neticelerin, hasta bakımıyla alakalı yol gösterici çıktılarına ilave olarak, günümüz pratiğini yansıtma ve gelecek için tasarılama ve geriye dönük tahlil için de kaynak olacağına inanıyorum. Çalışmada katkısı olan herkese emekleri için teşekkür ediyorum.”

Bir cevap yazın