Üzerinizde Nazar Olduğunu Gösteren 5 Ehemmiyetli İşaret – 4.’ye Dikkat!

Nazarın olup olmadığını tespit etmek üzere çok rakamda bulgu bulunur. Bu nazar bulgularını şu şekilde sıralamak olasıdır ama evvelinde nazarın dinimizce de çokça anlatıldığı ve asla batıl bir şey olmadığını da unutmayın. Nazar vardır ve nazara ehemmiyet alınması şarttır.

Beğenerek, imrenerek veya çekemeyerek bakılan şeylere nazar bedel. İnsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar bedel. Nazar hastalık yapar, hatta öldürür. Bayanlara ve çocuklara daha çok tesir eder.

Nazar Haktır; Nazara İnanmak Günah Değildir.

Göz dokunması hakkında söylenti edilen hadisler, bunun hak ve gerçek olduğunu sarihliğe kavuşturmakta ve nazara karşı yapılması gereken hususları da ortaya koymaktadır. Başka Bir Deyişle nazar, kimilerinin varsaydığı gibi “batıl” bir inanç değil, hak ve gerçektir.

1 – Nazar Bulgularının En Yaygını: “Karşı Mevzulamaz Uyku İsteği”

Nazara maruz kalan insanlarda yoğun bir geçime isteği vardır. Çok uzun zaman yatıp gerçekte uykularını alsalar bile uykuya şiddetli lüzum dinlerler. Sabahları çok efor uyanırlar. Gün içinde boş vazgeçilirlerse hemen uykuya dalarlar.

Üzerinde nazar olan şahıs rastgele biri ile konuştuğunda onun da uykusunu getirir. Ne kadar coşkulu bir mevzu anlatırsa anlatsın karşıdaki birey esnemeye başlar. Telefonda bile konuştuğu bireyin uykusunu getiren insanlar vardır ki bunlar yoğun nazara maruz kalan kişilerdir.

2 – Çok Rakamda Eşyanın Kırılması Yada Bozulması

Üzerinde nazar olan bireyin çok rakamda eşyası kısa bir zamanda bozulmaktadır. Uzun senelerdir kullanılan eşyaların bozulup kırılması bir yana yeni alınan mahsuller de bir çırpıda ciddi şekilde arızalanmaktadır.

Bazı gidişatlarda bireyin kullandığı saat, telefon gibi dijital ya da mekanik taşıtlar da ortada ciddi bir neden yokken sıradandan daha sık bozulmaktadır. Eskiki kuşaklar bu vaziyet için “Nazarın eli dokunduğu her şeyi bozar.” ifadesini kullanmışlardır ki bu yargı netlikle çok doğru bir çıkarımdır.

3 – Unutkanlık ve Düşüncelilik Sıkça Görülen Nazar Belirtilerindendir

Nazara maruz kalan birey daha evvelden çok iyi bildiği bir hayli şeyi süratli bir şekilde unutmaktadır. Bir Hayli misalde birey kendi telefon numarasını bile hatırlayamamaktadır.

Nazara maruz kalan fertler yalnızca ezberledikleri Kuran surelerini canlı şekilde andırmakta geriye kalan her şeyi unutma meyli göstermektedirler. Bu insanlarda çok iyi bildikleri mevzular hakkında süratli cevap verme hüneri ortadan kalkar. Kendi adları bile sorulduğunda biran durup beklerler daha sonra cevap verirler.

Nazara maruz kalındığını gösteren bir öteki ayrıntı ise farkında olmadan dalıp gitmektir. Birey bir anda içinde bulunduğu dünya hakikatliğinden kopar ve iç alemine dalar. Birisi tarafından uyarıldığında ise hemen derlenip kendisine hasılat. Ancak kendisine az evvel ne düşündüğüne dair bir sual sorulursa cevabı “hiçbir şey” olacaktır. Gerçekten de nazara maruz kalan ferdin iç düşüncelilik anlamlı bir manevi tutum olmayıp yalnızca “asıllıktan kopuş” biçimindedir.

4 – Saplantılı Hale Getirilmiş Devamlı Tutum Kalıpları ve Sözcükler

Nazar bulguları içinde en basit fark edileni bireyin kesintisiz aynı hareketleri yineleyip durmasıdır. Son zamanlarda ortaya çıkmış bir el hareketi, tespih, anahtarlık gibi eşyaları elden düşürmeme ve onlarla devamlı ritmik hareketler yapma, bir kelimeye takılıp devamlı onu kullanma ya da bir şarkı nakaratını yineleyip durma nazar bulgusu olarak kabul edilir.

Nazarlanmış birey bu saplantılı hareketleri farkında olmadan yapmaktadır. Mesela hiç de uygun olmayan bir çevrede farkında olmadan diline doladığı şarkı laflarını mırıldanır ve niye böyle yaptığını kendisi de söyleme edemez.

5 – Bıçak vb. Bariz Aletlerden Dinlenen Yoğun Fobi, Nazar Belirtilerindendir

Günlük yaşamda insanlar bıçak ve jilet gibi kesici aletlerden korkmamaktadır. Mutfakta ve sıradan işlerde çok rahat kullandığımız bu taşıtlar nazara maruz kaldığımızda bize çok vahim vasıtalarmış gibi hasılat.

Nazara uğrayan biri bıçak gibi bariz taşıtlarla çalıştığında sıradan gidişattan çok daha fazla ürküp korkmaktadır. Bariz aletlerden korkmanın yanı sıra ev hayvanlarından, karanlıktan ve yalnız kalmaktan korkma da nazar bulgusu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Nazardan Korunmak İçin En Sıhhatli Yol Dua Etmek

Nazardan korunmak için ise sıklıkla Felak, Fatiha, İhlas, Nas ve Ayetel Kürsi’nin okunması öneri edilmektedir.

Son Olarak Alttaki Hadise İle Nazar Mevzusunu Tamamlayalım

Peygamber efendimizin zamanında Esed oğullarından nazarı dokunan bir kimse var idi. Üç gün bir şey yemez, sonra çadırın bir tarafını kaldırıp oradan geçen bir deveye bakıp, Bunun gibi bir deve hiç görmedim der demez, deve yere düşer hastalanırdı.

Müşrikler, bu adamı bulup Peygamber efendimizi nazarla öldürmesini istediler. Cenab-ı Hak da Resulullah’ı sav bunun nazarına gözetmiştir. Bu hususta Kalem suresinin Nerede ise, kâfirler seni gözleri ile devireceklerdi mealindeki 51. âyeti inmiştir.

Bu ehemmiyetli bilgi ve usullerden daha fazla bireyin yararlanması için, sevip, paylaşmayı unutmayın lütfen…

Bir cevap yazın