Surat hoşluğu için okunacak dua

Surat hoşluğu için dua üzerine tafsilatlı bilgiler

Surat hoşluğu için dua Kuran’ın 4 kısa suresi ve Allah’ın hoş adlarından 11 esma ila okunan muazzam tesirli bir niyazdır. Dua, hem bireyin surat hoşluğuna kavuşmasına vesile olmakta hem de bireyi vesvese ve ruhsal kasvetlerden kurtarmaktadır. Bu bakımdan duanın lafızları minik çaplı bir zikir hükmündedir.

Surat hoşluğu için dua ile allahın izniyle şahıs hem manevi doğrultudan temizleyerek ruhsal kemale erecek hem de suratında herkesin fark edeceği nurani bir ışıltı hissedecektir.

Bu yazımızda surat hoşluğunun laflarına ve duanın usul ve adap prensiplerine dair bilgiler vereceğiz. Hayırlara vesile olmasını beklenti ederek maddelerimize geçiyoruz.

Surat hoşluğu için dua kaynağını nereden almaktadır?

Surat hoşluğu için dua Allah’ın esmalarına ve Kuran’ın kısa surelerine sabretmektedir. Duada geçen esmalar doğrudan doğruya Allah’ın “hoş ve yanılgısız yaratması”na vurgu yapan adlardır. Alınan sureler ise Kuran’ın şifa mahiyetindeki kısa sureleridir. Başka Bir Deyişle içerik olarak dua, kutsi lafızlara sabretmektedir.

Surat hoşluğu için duanın değişik dua kitaplarında değişik şekilleri mevcuttur. Ancak hepsinde ortak nokta esmalara katlanmaları ve Kuran’ın şifa kalitesinden istifade etmeleridir. Asırlardır okunan ve pozitif tesirlerine şahit olunan bu duanın Memlûk versiyonun laflarını bu yazımızda allahın izniyle sizlere sunacağız.

Kuran’da ve hadislerde “hoşluk” kavramına nasıl bakılmaktadır?

Bir bireyin surat hoşluğu yalnızca estetik bir vaziyet değildir. Çünkü hoşluğun pek çok ebadı vardır ve bireyin hayatını derinden etkileyen doğrultuları mevcuttur. Hoşluk kavramı hem erkek hem de bayan için özgüven ve mutluğun ehemmiyetli unsurlarından biridir. Bu bakımdan ehemmiyetsiz bir ayrıntı olarak idrak edilmemeli, mevzuya hak edilen bedel verilmelidir.

Kuran- ı Kerim’de Allah’ın yarattığı her şeyi hoş yarattığı ifade edilmiştir. Gerçekten de yüce Allah’ın halketme yaratma sıfatı hoşluk üzerine heyetidir. Şu ayeti kerime mevzuyu çok hoş ifade etmektedir:

“O yarattığı her şeyi hoş yapmış ve ilk başta insanı balçıktan yaratmıştır.” Secde-7

Kainatı yaratan Allah, tam kainatın en hoş en iftiharlı varlığı olarak insanı yaratmıştır. İnsanlar içinde ise en yüce mevkiye sahip olan şahıs hiç kuşkusuz İslam Peygamberi Hz. Muhammed’dir.

Tin suresinin 4. Ayetinde insanın hoş şekilde yaratıldığına dair şu ifade emredilmiştir:

“Biz insanı en hoş şekilde yaratmışızdır.” Tîn-4

Başka bir ayette ise hoşluk timsali sayılan hurilerden bahsederken “huyu hoş, suratı hoş bayanlar” ibaresi kullanılmıştır.

Hz. Muhammed sav de kadının hoşluğunun “bir bayanla evlenilmesinde kriter” olabileceğini ifade etmiştir.

Surat hoşluğu için duanın lafları

Surat hoşluğu için dua, besmeleyi şerifle başlar. Ardından sırasıyla Duha, İhlas, Kevser ve Nas sureleri okunur. Bu surelerden evvel ise 11 adet esma nida seslenme şeklinde okunmaktadır. Her sure evvelinde okunan esmalar aynıdır. Başka Bir Deyişle 11 esma 4 kez okunarak 44 zikir yapılacak bu kararında da 4 Kuran suresi okunacaktır.

Buna göre surat hoşluğu için duanın bütün olarak lafızları şöyle olacaktır:

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Ya Rahman, Ya Melik, Ya Kuddüs, Ya Musavvir , Ya Latif, Ya Mucip, Ya Vedud, Ya Hamid, Ya Kadir, Ya Batın, Ya Azim”

“Ved duhâ. Vel leyli izâ secâ. Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ. Ve lel âhıratu hayrun kir minel ûlâ. Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terdâ. E lem yecidke yetîmen fe âvâ. Ve vecedeke dâllen fe hedâ. Ve vecedeke âilen fe agnâ. Fe emmâl yetîme fe lâ takher. Ve emmâs sâile fe lâ tenher. Ve emmâ bi ni’meti rabbike fe haddis.”

“Ya Rahman, Ya Melik, Ya Kuddüs, Ya Musavvir , Ya Latif, Ya Mucip, Ya Vedud, Ya Hamid, Ya Kadir, Ya Batın, Ya Azim”

“Kul huvallâhu ehad. Allâhus samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehu kufuven ehad.”

“Ya Rahman, Ya Melik, Ya Kuddüs, Ya Musavvir , Ya Latif, Ya Mucip, Ya Vedud, Ya Hamid, Ya Kadir, Ya Batın, Ya Azim”

“İnnâ a’taynâkel kevser. Fe salli li rabbike venhar. İnne şânieke huvel ebter.”

“Ya Rahman, Ya Melik, Ya Kuddüs, Ya Musavvir , Ya Latif, Ya Mucip, Ya Vedud, Ya Hamid, Ya Kadir, Ya Batın, Ya Azim”

“Kul eûzu bi rabbin nâs. Melikin nâs. İlâhin nâs. Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs. Minel cinneti ven nâs.” Amin

Duanın lafları ezberlenemiyorsa yazılı bir metin üzerinden de okunabilir. Bunda bir sakınca yoktur.

Surat hoşluğu için dua ederken dikkat edilmesi gereken hususlar

Surat hoşluğu için duanın hakikat işlevi Allah’ın hoş adları ve Kuran sureleri ile bireyi ruhsal doğrultudan temizleterek suratına nur inmesini sağlamaktır. Daha Önceki kitaplarda bu duaya “surata nur indiren dua” denme sebebi de budur. Yoksa ilahi kelamların bulunduğu bu niyaza estetik bir vasıta gözü ile bakmak doğru değildir.

Dua evvelinde kesinlikle abdest alınmalıdır. Abdest alarak dua etmek duaya olan icabeti artırır. Ayrıca surata abdest suyunun dokunması ile suratın şifa bulduğuna dair de pek çok İslam bilgininin beyanları mevcuttur.

Surat hoşluğu için duanın en makbul kabul edildiği zaman yatsı namazı sonralarıdır. Şahıs bu müddette sabırla birkaç gün dua ederek gecelerini bereketlendirirse ruhundaki vesveseler sönecek ve suratında da allahın izniyle nurani bir hoşluk belirecektir.

“Surat hoşluğu için okunacak dua” üzerine 2 yorum.

Orhan için bir cevap yazın Cevabı iptal et